Úvodní stránka / Informace k příspěvkům

Informace k příspěvkům


Příspěvky zasílejte emailem na adresu verejne.zakazky@pef.mendelu.cz

 1. Příspěvky na konferenci budou přijímány v českém, slovenském nebo v anglickém jazyce. Akceptovány budou příspěvky ve formátu MS Word (font Times New Roman, 12 pt, jednoduché řádkování, všechny okraje 2,5 cm) ve struktuře vědeckého článku (úvod, cíl a metodika, výsledky, diskuze, závěr, literatura) či odborného sdělení (text a stručná anotace v anglickém jazyce)
 2. Formát příspěvků v podobě odborného článku:
  • Název -- název v češtině, 16 pt, tučné, velká písmena, zarovnání na střed, volný řádek; stejným způsobem název příspěvku v angličtině, volný řádek.
  • Jméno autora a spoluautorů bez titulů, volný řádek.
  • Abstrakt v ČJ, klíčová slova, volný řádek.
  • Abstrakt v AJ, klíčová slova, volný řádek.
  • Text příspěvku. Použijte pouze dvě úrovně nadpisů: 1. úroveň: 14 pt, tučně, velká písmena, zarovnání na střed, 2. úroveň: 12 pt, tučně, zarovnání na střed.
  • Seznam literatury bude zařazen na konci příspěvku,
  • Na konci příspěvku uveďte kontaktní adresu autorů (včetně titulů).
 3. Příspěvky v podobě odborného článku budou oponovány.
 4. Pro příspěvky v podobě odborného sdělení žádná forma stanovena není.