Úvodní stránka / Program konference

Program konference

Mendelelova univerzita v Brně

 

Provozně ekonomická fakulta 

 

Ústav práva a humanitních věd

Mezinárodní vědecká konference

 

"Veřejné zakázky a PPP projekty - nutnost změn v ČR a v EU, odpovědné veřejné zadávání a zjednodušení právního rámce "

 

31. března 2022 - 1. dubna 2022 

Zaměření konference

Zaměření konference bude na změny v oblasti veřejných zakázek, výkladovou praxi, jak naplňovat zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek a na další aktuální témata. 

Odkaz na konferenci je uveden na webové adrese Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně:


http://vz.pef.mendelu.cz/cz

V případě zhoršených opatření v rámci COVIDu se bude konference konat ONLINE.

OMLUVA ZA ZMĚNU TERMÍNU: někteří vystupující jsou nemocní, chřípka či Covid, stejně jako organizátoři. Proto došlo k přesunu z termínu 2.-3.12.2021 na termín nový.

Organizační výbor:

 

Petra Kupská, tel. 723 283 227

 

Místo konání konference

 

Jednání se bude konat v budově A či Q Provozně ekonomické fakulty, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

Termíny

Přihlášení účasti: do 30. 5. 2019.

 

Úhrada poplatku: do 30. 5. 2019 převodem, ve dnech konání konference v hotovosti.

 

Vložné

 

1.250,- Kč (včetně DPH) pro akademické pracovníky

2.900,- Kč (včetně DPH) pro pracovníky veřejné správy a pro posluchače z praxe. Polovina poplatku za účast na 1 dni konference.

 

Vložné zahrnuje:

  1. organizační náklady
  2. náklady na vydání sborníku
  3. občerstvení (2 snídaně, 1 oběd a raut)

Organizační garant  

 Radek Jurcik

jurcik@mendelu.cz

 

Program konference 14. ročník 2021 (je v přípravě)

Program odborné konference "Veřejné zakázky a PPP projekty" – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, po 4 letech jeho účinnosti, jeho problémová místa a nezbytnost jeho dalších změn – příprava velké technické novely tohoto zákona (projednání nezbytnosti a obsahu této technické novely účinné od 1. 1. 2021)

Místo konání: Brno, Zemědělská 1, budova A (Aula – 2. patro budovy A či místnost Q)

Jednotlivé referáty vystupujících budou v rozsahu cca 30 minut s možností  rozpravy. Metodologicky bude důraz kladen především na společnou otevřenou kritickou diskusi účastníků.

ZAHÁJENÍ dne 31. 3. 2022

8.30 -- 9.00    Prezence účastníků a společná ranní káva se snídaní

-          Seznámení účastníků s programem konference s možností podání písemných námětů na diskusi (dotazy budou průběžně vystupujícími odpovídány dle jejich zaměření s cílem vyvolat diskusi ke sjednocení aplikační praxe zvláště u nejednoznačných ustanovení zákona)        

9.00 -- 9.15    Zahájení a přivítání účastníků spojené se vstupními stručnými referáty

-          Zahájení paní děkanem, příp. jím zmocněnou osobou

 

I. ČÁST: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a PPP dne 31.3.2022 Čt

9.15 -- 16.00 panel zaměřený na veřejné zakázky

Moderátor dne doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Zaměření sekce:

-          Nezbytnost větší technické novely zákona o zadávání veřejných zakázek řešící výkladové nedokonalosti a nepřesnosti právní úpravy de lege lata

-     Výkladové nejasnosti a novinky v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek zejména v právních souvislostech a obsah nových zadávacích směrnic, z nichž zákon vychází a rozhodovací praxe

-          Komentář k jednotlivým institutům nové právní úpravy s příklady rozhodovací praxe

-          Hospodárnost a účelnost zadávání veřejných zakázek

-          Hodnocení nabídek, zadávacích podmínek, kvalifikaci a v přezkumném řízení

-          Nové trendy v elektronickém zadávání veřejných zakázek od 18.10.2018 -- elektronická tržiště, Strategie vlády v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek a Národní elektronický nástroj a nová metodika pro zadávání zakázek z fondů EU

-          Výkladová praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, správních soudů (Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu a ukázka vybraných elektronických nástrojů

Seznam vystupujících bude upřesněn, stejně jako konkrétní témata vystoupení.

17.00 -- 24.00 Raut v jídelně (ochutnávka přívlastkových vín)

 

II. ČÁST: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PPP dne 1. 4. 2022 od 9 do 12 hod.

 

 

8.30 -- 9.00      Společná ranní káva se snídaní

Diskuse a závěr
organizátoři si vyhrazují právo na dílčí změny a doplnění.


Seznam vystupujících bude upřesněn, stejně jako konkrétní témata vystoupení.


Sponzoři a partneři Mendelovy univerzity v Brně při pořádání této konference:

Okresní hospodářská komora Hodonín

AK Řanda Havel Legal

AK HVH Legal

AK Fiala Tejkal

ASAGRAPH

AK CMS CAMERON MCKENNA

 

Pozn. program se může měnit a doplňovat.

Kontakt na organizátory: verejne.zakazky@pef.mendelu.cz

Petra Kupská tel. 723 283 227

 

Program konference 2019

Program odborné konference "Veřejné zakázky a PPP projekty" – Nový zákon o zadávání veřejných zakázek po téměř tříletých zkušenostech

Místo konání: Brno, Zemědělská 1, budova A (Aula – 2. patro budovy A)

Jednotlivé referáty vystupujících budou v rozsahu cca 30 minut s možností  rozpravy. Metodologicky bude důraz kladen především na společnou otevřenou kritickou diskusi účastníků.

ZAHÁJENÍ dne 30. 5. 2019

8.30 -- 9.00    Prezence účastníků a společná ranní káva se snídaní

-          Seznámení účastníků s programem konference s možností podání písemných námětů na diskusi (dotazy budou průběžně vystupujícími odpovídány dle jejich zaměření s cílem vyvolat diskusi ke sjednocení aplikační praxe zvláště u nejednoznačných ustanovení zákona)        

9.00 -- 9.15    Zahájení a přivítání účastníků spojené se vstupními stručnými referáty

-          Zahájení paní děkanem, příp. jím zmocněnou osobou

 

I. ČÁST: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a PPP dne 30.5.2019

9.15 -- 16.00 panel zaměřený na veřejné zakázky

Moderátor dne doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Zaměření sekce:

-          Výkladové nejasnosti a novinky v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek zejména v právních souvislostech a obsah nových zadávacích směrnic, z nichž zákon vychází a rozhodovací praxe

-          Komentář k jednotlivým institutům nové právní úpravy s příklady rozhodovací praxe

-          Hospodárnost a účelnost zadávání veřejných zakázek

-          Hodnocení nabídek, zadávacích podmínek, kvalifikaci a v přezkumném řízení

-          Nové trendy v elektronickém zadávání veřejných zakázek od 18.10.2018 -- elektronická tržiště, Strategie vlády v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek a Národní elektronický nástroj a nová metodika pro zadávání zakázek z fondů EU

-          Výkladová praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, správních soudů (Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu a ukázka vybraných elektronických nástrojů

9.15 -- 9.45      Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., akademický pracovník, advokát a soudní znalec ekonomika veřejných zakázek. Aktuální stav právní úpravy veřejných zakázek a novinky v dané oblasti

9.45 -- 10.30      JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., advokát a akademický pracovník MENDELU. Výběr z aktuální rozhodovací práce v oblasti veřejných zakázek Soudního dvora EU

10.30 -- 11.15      JUDr. Pavel Koukal, advokátní kancelář Fiala, Tejkal a partneři, Problematické aspekty jistoty v zadávacím řízení

Diskuse

11.15 -- 11.25 Coffee Break

 11.15 -- 11.50 Mgr. Tereza Firichová, Mgr. Ing. Tomáš Němec, Mgr. Ondřej Knebl (HVH Legal) Elektronizace veřejných zakázek. Originál dokumentu v elektronické podobě a související otázky

11.50 -- 12.20 JUDr. Barbora Karo (AK KAROLAS) Praktické zkušenosti s elektronizací veřejných zakázek – pozitiva a negativa

12.20 -- 12.50   Mgr. Martin Vyklický, VUT v Brně, Ing. Petr Man, Ph.D., ASAGRAPH, Možnosti hodnocení kvality u veřejných zakázek

12.50 -- 13.00 Mgr. Tomáš Rydvan akol., advokátní kancelář Řanda Havel Legal   Aktuální a vybrané aspekty postupu při zadávání veřejné zakázky

 Diskuse

13.00 -- 13.50 Oběd v jídelně v areálu PEF

13.50 -- 14.30  Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D. (Policejní akademie ČR v Praze, Katedra veřejné správy)  Veřejné zakázky, zadávané mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozvojový projektech ve školství

14.30 -- 15.15 JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA, advokátka, býv. pracovnice ÚOHS Vybrané aspekty postavení dodavatele v oblasti veřejných zakázek

15.15 --15.30       Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.: Meze možného jednání zadavatele a dodavatele a nedovolená jednání v oblasti veřejných zakázek (trestněprávní aspekty veřejných zakázek)

15.30 -16.00 Dotazy a diskuse

Dotazy a odpovědi, diskuse

16.30 -- 17.00 Vycházka do arboreta s neformální diskusí nad závěry prvního dne konference

17.00 -- 24.00 Raut v jídelně (ochutnávka přívlastkových vín)

II. ČÁST: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PPP dne 31. 5. 2019

Moderátor dne Ing. Martin Vyklický.

8.30 -- 9.00      Společná ranní káva se snídaní

9.00 -- 9.15 Ing. Martin Vyklický: Zahájení druhé dne konference

 

9.15 -- 10.00 Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D., Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně  Příprava a koordinace veřejných zakázek na stavební práce

10.00 -- 10.30 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D.: Povinnost elektronické komunikace ve veřejných zakázkách

10.30 -- 10.45 Coffee Break

10.30 -- 11.15 Ing. Martin Vyklický (VUT Brno) Na co si dát pozor v oblasti dotovaných zakázek v třetím programovacím období -- fondy MŠMT

 

11.15 -- 12.00  JUDr. Ing. Jitka Matějková, Radek Jurčík MENDELU (býv. tajemnice rozkladová komise ÚOHS) Vybrané aspekty rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU

Diskuse a závěr
Organizátoři si vyhrazují právo na dílčí změny a doplnění.Sponzoři a partneři Mendelovy univerzity v Brně při pořádání této konference:

Advokátní kancelář Havel &Partners

Okresní hospodářská komora Hodonín

AK Řanda Havel Legal

AK HVH Legal

AK Fiala Tejkal

ASAGRAPH

AK CMS CAMERON MCKENNA

 

Pozn. program se může měnit a doplňovat.

Kontakt na organizátory: verejne.zakazky@pef.mendelu.cz

Petra Kupská tel. 723 283 227


Programy z ročníků 2007 až 2018

KONFERENCE 2007

 

Podrobný program konference 13. – 14. 9. 2007

 

Jednotlivé referáty vystupujících budou v rozsahu 10 – 15 minut s možností  rozpravy. Metodologicky bude důraz kladen především na společnou otevřenou kritickou diskusi účastníků.

 

8:30 – 9:15      Prezence účastníků a společná ranní káva se snídaní

9:15 – 9:30   Seznámení účastníků s programem konference s možností podání písemných námětů na diskusi 

9:30 – 9:50      Zahájení a přivítání účastníků spojené se vstupními stručnými referáty

•     Zahájení: jménem děkanky Provozně ekonomické fakulty vystoupí proděkan doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

•     Prezentace Mgr. Jindřišky Koblihové, náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro veřejné zakázky

•     Prezentace náměstka Ministra pro místní rozvoj pro legislativu Ing. Miroslava Kalouse a vrchního ředitele legislativně právní sekce Mgr. Jana Sixty

 

I. ČÁST: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

9.50 – 13.00 Dopolední panel zaměřený na veřejné zakázky

 

moderátor JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 

9:50 – 10:10  Proces zadávání veřejných zakázek očima veřejného zadavatele

Mgr. Jan Sixta

vrchní ředitel legislativně právní sekce Ministerstvo pro místní rozvoj

 

10:10 – 10:30 Veřejné zakázky a dodavatelé

Mgr. Tomáš Machurek

Společník advokátní kanceláře ROWAN LEGAL a předseda Asociace pro veřejné zakázky

 

10:30 – 10:50 Ekonomická analýza hodnotících kritérií pro zadání veřejných zakázek

Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Katedra veřejných financí Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze

 

10:50 – 11:10 Obecné výjimky ze zadávání veřejných zakázek

JUDr. Radim Boháč, Ph.D., katedra finančního práva a financí Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Mgr. Hana Žabová, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Advokátní kancelář Bakeš & partneři

 

11:10 – 11:30 Zakázky malého rozsahu – jak určit optimální hranici finančních limitů?

Ing. Jan Pavel, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra veřejných financí, a Transparency International

 

11:30 – 11:45 Efektivnost veřejných zakázek a nákladová kritéria a hodnocení veřejných zakázek

Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D.

Ing. Ladislav Kavřík

Oba Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 

11:45 – 12:00 Některé aspekty komunitarizace veřejných zakázek se zaměřením na nedostatky implementace a nedostatky právní úpravy

JUDr. Blanka Minaříková

vedoucí právní odboru OHL ŽS, a.s.

 

12:00 – 12:20 Příliš komplikovaná konstrukce limitů veřejných zakázek v § 12 ZVZ – možnosti flexibilnějšího přístupu

Mgr. David Mlíčko

Ředitel odboru veřejných zakázek Úřadu vlády ČR

 

12:20 – 12:40 Autorské práva k počítačovému programu a pojem výhradné práva pre účely použitia metódy rokovacieho konania bez zverejnenia

JUDr. Andrea Moravčíková, Ph.D.

Katedra obchodného, finančného a hospodárského práva Právnická fakulta Univerzita Komenského v Bratislavě

 

12:40 – 12:50 Možnosti racionalizace zadávacího řízení při implementaci outsourcingu do veřejného sektoru

Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D. Ústav práva a humanitních věd PEF MZLU v Brně

 

 

12:50 – 13:00  Úvahy o změnách právní úpravy veřejných zakázek a PPP projektů ve vztahu k efektivnějšímu vynakládání veřejných prostředků

JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Ústav práva a humanitních věd

Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně

 

13.00 – 13.30 oběd

 

II. ČÁST: PPP PROJEKTY

 

13.00 – 13.30 Odpolední panel zaměřený na PPP projekty (koncese, kvazikoncesní veřejné zakázky a další druhy Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem)

 

moderátorka Mgr. Lenka Krutáková

 

13:30 – 13:40 Shrnutí dopolední sekce konference

 

13:40 – 11:55  PPP projekty v zahraniční

Ing. Jan Šnajdr, tajemník Asociace PPP

 

12:00 – 12:20 Lze realizovat efektivní PPP projekt při platné legislativě?

Ing. Jan Kincl, manager, Facility s.r.o.

 

12:20 – 12:40 PPP projekty a Transparency International

David Ondračka, Transparency International

 

12:40 – 13:00 Dodatečné práce u koncesních smluv

Mgr. Tomáš Kruták, advokát, Balcar Polanský a Spol.

 

13:20 – 13:40 PPP projekty v ČR – některá úskalí legislativního rámce

Mgr. Richard Otevřel a JUDr. Barbora Šípová, advokátní koncipienti v HAVEL & HOLÁSEK s.r.o.

 

13:40 – 14:00Možnosti výstavby a prevádzky infraštruktúrnych projektov v podmienkach verejno-privátneho partnerstva v Slovenskej republike – po prijatí zákona č. 25/2006 Z.z.

Doc. JUDr. Mikuláš SABO, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Katedra obchodného práva,

 

14:00 – 14:20 Fiskální aspekty Projektů Public private Partnership

Ing. Irena Szarowská

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 

14:20 – 14:40 Partnerství veřejného a soukromého sektoru v ČR

JUDr. Vladislav Štefka

Universita Tomáše Bati ve Zlíně

 

14:40 – 15:00 PPP projekty a jejich zadávání v České republice

PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, WOLF THEISS advokáti s. r. o. a Asociace PPP

 

15.00 – 16.00 raut spojený s diskusí nad výsledky konference

 

 

 

 

 

KONFERENCE 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program konference veřejné zakázky a PPP projekty

 

 

Jednotlivé referáty vystupujících budou v rozsahu 15 – 30 minut s možností  rozpravy. Metodologicky bude důraz kladen především na společnou otevřenou kritickou diskusi účastníků.

 

8:30 – 9:00      Prezence účastníků a společná ranní káva se snídaní

       Seznámení účastníků s programem konference s možností podání písemných námětů na diskusi (dotazy budou průběžně vystupujícími odpovídány dle jejich zaměření s cílem vyvolat diskusi ke sjednocení aplikační praxe zvláště u nejednoznačných ustanovení zákona) 

9:00 – 9:30      Zahájení a přivítání účastníků spojené se vstupními stručnými referáty

•     Prezentace Ing. Martina Peciny, MBA, předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

•     Prezentace náměstka Ministra pro místní rozvoj pro legislativu Ing. Miroslava Kalouse a vrchního ředitele legislativně právní sekce Mgr. Jana Sixty

•     Vystoupení primátora statutárního města Brna pana Romana Onderky

 

 

I. ČÁST: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dne 25.3.2021

 

9.30 – 13.00 panel zaměřený na veřejné zakázky (moderátor JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.)

 

Zaměření sekce:

-      výkladové nejasnosti v právní úpravě veřejných zakázek

-      správná zadávací praxe

-      hospodárnost, účelnost a efektivnost zadávání veřejných zakázek

-      zadávací řízení a postup zadavatelů

-      dílčí instituty zákona o veřejných zakázkách (využití opčního práva, apod.)

-      přezkumné řízení se zaměřením na nejvýznamnější chyby zadavatelů

-      připravované změny v oblasti veřejných zakázek a veřejné projednání procedury RIA (Regulation Impact Assesment) v rámci připravované velké novely zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona

 

9.30 – 9.50 Potřeba legislativních změn z pohledu praxe –shrnutí obsahu konference in globo

JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 

9:50 – 10:10  Proces zadávání veřejných zakázek z pohledu veřejného zadavatele

Mgr. Jan Sixta

vrchní ředitel legislativně právní sekce Ministerstvo pro místní rozvoj

 

10:10 – 10:35 Změny smluv uzavřených podle zákona o veřejných zakázkách

Mgr. David Dvořák, advokátní kancelář ROWAN LEGAL

 

10:35 – 10:50 Coffee Break

 

10:50 – 11:20 Výsledky hodnocení RIA (Regulation Impact Assesment)

RNDr. Jiří Svoboda - Výsledky hodnocení RIA

ředitel odboru veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj

 

11:20 – 11:45 Výkladová úskalí a jejich řešení změnou právní úpravy

Mgr. Pavel Herman – zástupce náměstkyně pro veřejné zakázky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

11:45 – 12:10 Opční právo

Mgr. Tomáš Machurek

Společník advokátní kanceláře ROWAN LEGAL a předseda Asociace pro veřejné zakázky

 

12:10 – 12:30 Výkladové nejasnosti zákona o veřejných zakázkách ve vztahu k aplikační praxi.

Mgr. Vlastimil Fidler, Ministerstvo pro místní rozvoj

 

 

12:30 – 13:30 oběd v jídelně MZLU v Brně v areálu Univerzity

 

13:30 Zahájení odpolední části hejtmanem Jihomoravského kraje Ing. Stanislavem Juránkem

 

13:30 – 13:50 Závazky veřejné služby a veřejné zakázky

JUDr. Robert Krč, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

13:50 – 14:30 Hospodaření městských a krajských firem se zaměřením na veřejné zakázky.

David Ondračka, ředitel Transparency International

Ing. Jan Pavel, Ph.D. VŠE a Transparency International

 

14:30 – 14:45 Coffee Break

 

14:45 – 15:15 Prezentace výsledků studie o zjednodušení koncesního zákona zadané PPP Asociací

Mgr. Jaroslava Malcová, LL.M. Mgr. Kateřina Jandová, LL.M.

Advokátní kancelář Gleiss Lutz

 

15:15 – 15:45 PRAKTICKÉ PROBLÉMY PPP PŘI REALIZACI PROJEKTŮ OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA

JUDr. Karel Zuska

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři

 

15:45 – 16:00 Možnosti posílení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v zákoně o veřejných zakázkách

Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Katedra veřejných financí Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze

 

 

16.00 – 16.30 Vycházka do arboreta s neformální diskusí nad závěry prvního dne konference

 

17.00 – 21.00 Raut v jídelně (ochutnávka přívlastkových vín)

 

 

II. ČÁST: PPP PROJEKTY dne 16.5.2008

 

moderátorka Mgr. PhDr. Lenka Krutáková

 

8:30 – 9:00      Společná ranní káva se snídaní

 

9:00 – 12:30 hod. panel zaměřený na PPP projekty (koncese, kvazikoncesní veřejné zakázky a další druhy Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem)

 

Panel je zaměřen na následující oblasti:

 

-      Kdy použít PPP a jaká jsou rizika? Jak poznat "hodnotu za peníze"?

-      Jak správně zadat PPP projekt - problémy a úskalí

-      Je zadávání klasických veřejných zakázek transparentnější než zadávání PPP projektů?

-      Legislativa upravující PPP - diskuse k novele koncesního zákona a zákona o veřejných zakázkách, návrhy na změny

-      Koncesní smlouva - základní pilíř Vašeho PPP projektu

-      Financování PPP projektů

-      Kombinace PPP a EU fondů - možnosti a výzvy

 

 

9:00 – 9:25 Hot Topics in Austrian Public Procurement Law (zajištěn překlad do českého jazyka)

Dr. Johannes S. Schnitzer, LL.M. (Nottingham)

Advokátní kancelář WOLF THEISS

 

9:25 – 9:40 Financing of PPP projects: Lessons learnt

Mag. Wolfram Huber, LL.M. (LSE)

Advokátní kancelář WOLF THEISS

 

9:40 – 10:00 Financování koncesních projektů z pohledu věřitele

Ing. Jan Troják, ředitel projektového financování Československé obchodní banky, a.s.

 

10:00 – 10:20 PPP a rizika

Marcel Babczynski, Erste Corporate Finance

 

10:20 – 10:40 Lze realizovat efektivní PPP projekt při platné legislativě?

Ing. Jan Kincl, manager, Facility s.r.o.

 

10:40 – 10:50 Coffee Break

 

10:50 – 11:15 PPP projekty v ČR – některá úskalí legislativního rámce

Mgr. Adéla Vránová, JUDr. Barbora Šípová, HAVEL & HOLÁSEK s.r.o.

 

11:15 – 11:45 Dodatečné práce u koncesních smluv

Mgr. Tomáš Kruták, advokát, advokátní kancelář Balcar Polanský Eversheds

 

11:45 – 12:00 Správní přezkum rozhodnutí ÚOHS v oblasti veřejných zakázek a PPP projektů

Mgr. Jan Pechman, advokátní kancelář  Balcar Polanský Eversheds

 

11:45 – 12:30 Závěrečné shrnutí

PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, WOLF THEISS advokáti s. r. o. a Asociace PPP

 

 

Program je předběžný. Organizátoři si vyhrazují právo na dílčí změny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFERENCE 2009

 

 

 

 

 

 

 

Program konference

veřejné zakázky a PPP projekty

Místo konání: Reprezentativní Aula v budově A (1. Patro), areál MZLU, Zemědělská 1, Brno (zastávka tramvaje 9 a 11 Zemědělská, cca 500 metrů od sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže)

 

Čtvrtek 28. 5. 2009

8:30 – 9:00      Prezence účastníků a společná ranní káva se snídaní

       Seznámení účastníků s programem konference s možností podání písemných námětů na diskusi (dotazy budou průběžně vystupujícími odpovídány dle jejich zaměření s cílem vyvolat diskusi ke sjednocení aplikační praxe zvláště u nejednoznačných ustanovení zákona) 

9:00 – 9:30      Zahájení a přivítání účastníků spojené se vstupními stručnými referáty

•     Přivítání zástupcem Univerzity

•     Prezentace prvního náměstka předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže p. Mgr. Kamila Rudoleckého

•     Prezentace vrchního ředitele legislativně právní sekce Ministerstva pro místní rozvoj Mgr. Jana Sixty

•     Vystoupení primátora statutárního města Brna pana Romana Onderky, v jednání je vystoupení hejtmana Jihomoravského kraje p. Mgr. Haška (potvrdil garanci sekci PPP) 

 

9.30 – 13 hod. Dopolední sekce

Referát Mgr. Jana Sixty

•     Nové iniciativy Evropské komise v oblasti veřejných zakázek a koncesí

•     Návaznost české právní úpravy veřejných zakázek na právní úpravu EU

 

Navazující referáty RNDr. Jiřího Svobody, ředitele odboru veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, a Mgr. et Mgr. Vlastimila Fidlera, zástupce ředitele odboru veřejného investování MMR

•     Seznámení s novou právní úpravou – velkou novelou zákona o veřejných zakázkách a novým návrhem zákona o veřejných koncesních zakázkách

•     Posílení ekonomických principů v právní úpravě veřejných zakázek

 

Referát zástupce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Mgr. Pavla Hermana, ředitele odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek

•     Nová úprava přezkumného řízení

 

Referát JUDr. Ing. Radka Jurčíka, Ph.D., Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně

•     Vztah právní úpravy veřejných zakázek a Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem podle nové právní úpravy

 

Referát prof. Ph.Dr. Františka Ochrany, Ph.D., VŠE v Praze

•     Hodnocení veřejných zakázek

 

Referát doc. Ing. Jana Pavla, Ph.D., VŠE v Praze

•     Možnosti posílení transparentnosti a principů 3E při zadávání veřejných

zakázek - analýza zahraniční legislativy

 

 

 

 

Odpolední sekce 13.45 – 16.00 hod.

 

Referát JUDr. Karla Zusky, AK Holec Zuska a partneři

Praktické příklady realizace municipálních PPP projektů v ČR.

 

Ing. Zdeněk Došek, vedoucí oddělení oborové vztahy Dopravního podniku hl.m.Prahy

„PPP ve Veřejné dopravě a příslušný Evropský legislativní rámec.“

 

Doc. JUDr. A. Pauličkova, Ph.D. Vysoká škola Slákovičovo

•     ZADÁVANIE NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK OBSTARÁVATEĽOM

 

Šebesta, M., Dvořák, D., Mareš, D. Asociace pro veřejné zakázky a AK MT LEGAL

(NE)MOŽNOST JEDNÁNÍ S DODAVATELI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

Ing. Dalibor Wijas, MBA, výkonný ředitel a předseda představenstva B2B Centrum a.s.

Elektronizace procesu zadávání VZ - zkušenosti z praxe a očekávaný vývoj

 

Ing. Eva KOVAŘOVICOVÁ, Ing. Radoslav PETER (Ministerstvo financí ČR, Referát regulace a metodiky projektů PPP)

Partnerství veřejného a soukromého sektoru na municipální úrovni (Aplikace na sektor vodohospodářství)

 

16.00 – 17.00 Vycházka a fundovaný výklad k arboretu s neformální diskusí nad závěry prvního dne konference

 

18.00 – 23.00 Raut ve velké místnosti menzy (ochutnávka přívlastkových vín)

 

 

 

Pátek 28. 5. 2009, 9 – 12.30 hodin

8:30 – 9:00      Společná ranní káva se snídaní

9:00 – 12:30 hod.

JUDr. Jaroslav Král, CSc., Asociace PPP, náměstek ministra dopravy

KONCESE A KONCESNÍ SMLOUVY DE LEGE LATA ET DE LEGE FERENDA

 

Ing. Jan Ostřížek, PEF MZLU v Brně

Soutěžní neutralita v rámci VFM

 

Mgr. Adéla Vránová, LL.M., Mgr. Barbara Šípová, Mgr. Josef Hlavička, AK HAVEL HOLÁSEK

Legislativní změny a trendy v PPP projektech

 

Mgr. PhDr. Lenka Krutáková, PPP Asociace, AK WOLF THEISS a zahraniční vystupující, který bude upřesněn

PPP projekty v Rakousku a dalších zemích

 

Mgr. Jaroslava Malcová, LL.M. AK Gleiss Lutz

PPP projekty – současně realizované projekty

 

Ing. Jan Kincl (Facility s.r.o.), Mgr. Tomáš Kruták (AK Balcar Polanský Eversheds)

PPP projekty – aktuální problémy při realizaci

 

Program je předběžný. Organizátoři si vyhrazují právo na dílčí změny.

 

 

 

 

 

 

Pozn. program konference bude aktuálně doplňován a upravován s tím, že pořadí vystupujících nemusí souhlasit s pořadím, které je výše uvedeno.

 

KONFERENCE 2010

Program odborné konference 28. 5. – 29. 5. 2010 v Brně

 

Sekce Veřejné zakázky

28.5.2010 začátek v 9.15. od 8.45 do 9.15 prezentace

Moderátor sekce: Radek Jurčík

Mgr. František Korbel, Ph.D. náměstek ministra životního prostředí a místopředseda Legislativní rady vlády Rozsah poskytování informací o veřejných zakázkách a PPP podle zákona o svobodném přístupu k informacím

JUDr. Jaroslav Král námětek ministra dopravy "PPP na železnici"

Zástupce ÚOHS: přezkumné řízení a jeho změny po 1. 1. 2010

Zástupce MMR: změny v oblasti veřejných zakázek v roce 2010 v oblasti zadávání

Radek Jurčík Green Procurement

Tomáš Machurek (Asociace pro veřejné zakázky) Kvalifikace v procesu veřejných zakázek

Tomáš Dvořák (AK MT Legal) Změny smluv a zadávacích podmínek

a další

přestávky na kávu po cca 1,5 hodině, konec v 16 hod.

v případě konání v sále ÚOHS oběd formou cateringu

po skončení raut

Sekce PPP

29.5.2010  začátek od 9.15 konec mezi 12 až 13 hod.

Moderátor sekce: Lenka Krutáková

 

Vladimir Sloup (Asociace PPP): PPP a krize

 

Marcel Babczynski (Česka spořitelna): Důvody pro existenci PPP je neschopnost a korupce ve veřejném sektoru

 

Jan Kincl (Facility): Co se nepovedlo v PPP v roce 2009 a proč?

 

Tomaš Kruták (CMS Cameron McKenna): PPP a veřejné zakázky

 

Josef Hlavička, Petr Opluštil (advokátní kancelář Havel Holasek) Aspekty uzavírání smluv na PPP projekty

 

 

PROGRAM KONFERENCE 2010

Konference „Veřejné zakázky a PPP projekty“

Provozně ekonomické fakulta

Mendelovy univerzity v Brně

 

Asociace pro veřejné zakázky

 

za spoluúčasti

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva pro místní rozvoj

 

Program odborné konference konané dne 27. 5. – 28. 5. 2010 v Brně

 

Místo konání: přednášková síň Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či aula v budově A Mendelovy univerzity v Brně (bude upřesněno)

Sekce Veřejné zakázky

Čtvrtek dne 27.5.2010 (9.15 – 16.00, 12.30 – 13.30 přestávka na oběd)

od 8.45 do 9.15 prezence

začátek v 9.15.

Moderátor sekce: Radek Jurčík

Mgr. František Korbel, Ph.D. náměstek ministra životního prostředí a místopředseda Legislativní rady vlády Rozsah poskytování informací o veřejných zakázkách a PPP podle zákona o svobodném přístupu k informacím

JUDr. Jaroslav Král námětek ministra dopravy PPP na železnici

Mgr. Jan Sixta (vrchní ředitel), Mgr. et. Mgr. Vlastimil Fidler (zástupce ředitele), sekce veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj Legislativní vývoj v oblasti veřejných zakázek v roce 2010. Změny v zadávání po 1. 1. 2010 „Černé“ listiny dodavatelů (blacklisty), změny v kvalifikaci, při otevírání obálek s nabídkami, náležitostech nabídky a další změny, které přináší novela č. 417/2009 Sb.

Mgr. Pavel Herman (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) Přezkumné řízení a jeho změny po 1. 1. 2010 (novela č. 417/2009 Sb.)

Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Green Procurement a další sociální aspekty (veřejné zakázky a Fairtrade); (ne)dělení veřejných zakázek a fondy EU

Mgr. Tomáš Machurek (MT Legal, Asociace pro veřejné zakázky) Kvalifikace v procesu veřejných zakázek

Ing. Jiří Král, MBA (ředitel sekce správy majetku Ministerstva obrany) Zkušenosti s používáním elektronických nástrojů při zadávání veřejných zakázek v rezortu Ministerstva obrany se zaměřením na používání sofistikovaného elektronického systému  SEPO (systém elektronické podpory obchodu)

Mgr. David Dvořák (MT Legal) Změny smluv a zadávacích podmínek

Doc. Ing. Jan Pavel. Ph.D. (VŠE v Praze) Vliv míry konkurence a zadávacích metod na cenu veřejné zakázky

Doc. JUDr. A. Pauličkova, Ph.D. prorektorka Vysoká škola Slákovičovo Zadávání veřejných zakázek po 1. 1. 2010 na Slovensku

Diskuse bude probíhat po každém vystoupení, příp. průběžně.

přestávky na kávu po cca 1,5 hodině s občerstvením (svačinou), konec v 16 hod.

v případě konání konference v sále ÚOHS oběd formou cateringu

18.00 – 24.00 raut v ceně

 

 

 

Sekce PPP

Pátek 28.5.2010  začátek od 9.15 konec mezi 12 až 13 hod.

Moderátor sekce: Mgr. PhDr. Lenka Krutáková

Vladimir Sloup (Asociace PPP): PPP a krize

Mgr. Josef Hlavička, Mgr. Petr Opluštil (advokátní kancelář Havel & Holasek) Aspekty uzavírání smluv na PPP projekty

Marcel Babczynski MBA (Česka spořitelna): Důvody pro existenci PPP je neschopnost a korupce ve veřejném sektoru

Mag. Matthias Wohlgemuth Přezkumné řízení v Rakousku

Ing. Jan Kincl (Facility): Co se nepovedlo v PPP v roce 2009 a proč?

Mgr. Tomaš Kruták (CMS Cameron McKenna): PPP a veřejné zakázky

Ing. Jan Troják (ředitel projektového financování Československé obchodní banky, a.s.) Úloha banky při financování PPP (příklad na konkrétním projektu)

 

Po 1,5 hodině přestávka s občerstvením kávou a koláčky

 

Sponzoři a partneři Mendelovy univerzity v Brně při pořádání této konference:

 

Advokátní kancelář WOLF THEISS

Advokátní kancelář Havel &Holásek

Advokátní kancelář MT-Legal

Okresní hospodářská komora Hodonín

OHL ŽS Brno, a.s.

Sborník příspěvků z konference bude součástí výzkumného záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně MSM 6215648904 TS 04 a bude průběžně všem účastníkům poskytnut.

 

 

KONFERENCE 2011

Konference „Veřejné zakázky a PPP projekty“

Provozně ekonomické fakulta

Mendelovy univerzity v Brně

 

Asociace pro veřejné zakázky

 

za spoluúčasti

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva pro místní rozvoj

Program odborné konference konané dne 26. 5. – 27. 5. 2011 v Brně

Místo konání: aula v budově A Mendelovy univerzity v Brně

Sekce Veřejné zakázky

Čtvrtek dne 26.5.2011 (9.15 – 16.00, 12.30 – 13.30 přestávka na oběd)

od 8.45 do 9.15 prezence

začátek v 9.15.

Zahájení:

Zástupce Univerzity (paní děkanka či pan rektor).

Mgr. Kamil Rudolecký, místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Rozhodovací činnost v oblasti veřejných zakázek a trendy ÚOHS

 

Moderátor sekce: Radek Jurčík

Osloven Mgr. František Korbel, Ph.D. náměstek ministra životního prostředí a místopředseda Legislativní rady vlády Rozsah poskytování informací o veřejných zakázkách a PPP podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Mgr. Pavel Herman Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Přezkumné řízení a jeho změny a trendy po 1. 1. 2011

Zástupce MMR Připravovaná protikorupční novela v roce 2011

Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. Rozhodovací praxe k zadávací dokumentaci a kvalifikaci – výkladové aspekty a nejvýznamnější rozhodnutí

Prof. PhDr. František Ochrana, CSc. (Karlova univerzita v Praze) Hodnocení nabídek po velké novele zákona o veřejných zakázkách

Zástupce stavební firmy Zvláštnosti stavebních veřejných zakázek (způsoby zadávání VZ na stavební práce (zadávání podle výkazu výměr anebo bez něj a důsledky z toho plynoucí; případně i zadávání VZ v podobě projekt + stavba, na základě jakých podkladů se zadává a jaká kritéria se používají pro hodnocení);  vícepráce vs. dodatečné práce (tzv. claim management);  používání příznačných označení v projektové dokumentaci a výkazu výměr (jak se projektanti a zadavatelé vypořádávají s nutností použít nějaký konkrétní typ výrobku v projektu či s použitím architektonických prvků.

Mgr. Tomáš David Dvořák (advokátní kancelář MT Legal) Diskriminační praktiky u stavebních veřejných zakázek

Hans Goelle: Zadávání stavebních veřejných zakázek v Rakousku – inspirace pro ČR?

Doc. Ing. Jan Pavel. Ph.D. (VŠE v Praze) Vliv míry konkurence a zadávacích metod na cenu veřejné zakázky (zásada hospodárnosti)

Vystoupení účastníka ze zahraničí (M. Frühmann, Stephan Rechten, bývalý twinner pro Českou republiku) Public Procurement v Rakousku (Německu) a zahraniční zkušenosti v boji s korupcí

Doc. JUDr. A. Pauličkova, Ph.D. prorektorka Vysoká škola Slákovičovo Zadávání veřejných zakázek po 1. 1. 2010 na Slovensku

Diskuse bude probíhat po každém vystoupení, příp. průběžně.

přestávky na kávu po cca 1,5 hodině s občerstvením (svačinou), konec v 16 hod.

 

18.00 – 24.00 raut v ceně

Sekce PPP

Pátek 27.5.2011  začátek od 9.15 konec mezi 12 až 13 hod.

Moderátor sekce: Mgr. PhDr. Lenka Krutáková (AK WOLF THEISS)

Jan Troják (ČSOB): Financování infrastrukturních projektů

·         Od privatizace k PPP

·         Vybrané postřehy z pohledu finanční instituce

 

Vladimir Sloup (Asociace PPP): PPP jako jedno z řešení na napjaté rozpočty, včetně vztahu PPP a 3 E zásad (efektivnost, účelnost a hospodárnost)

 

Marcel Babczynski MBA (Česka spořitelna): PPP model potřebuje reformu

 Slabiny současného PPP modelu ve vztahu ke standardním způsobům veřejného zadávání (kritika zadavatelů a dodavatelů). Co je třeba změnit pro zvýšení využitelnosti PPP.  Alternativní formy PPP (možná řešení)

 

Ing. Jan Kincl (Facility): Nejvýznamnější PPP projekty

 

Mgr. Tomaš Kruták (CMS Cameron McKenna): PPP a veřejné zakázky

 

Mgr. Josef Hlavička, Mgr. Petr Opluštil (advokátní kancelář Havel & Holasek) Soutěžní dialog – vč. výkladové praxe ÚOHS k limitům jeho použití

 

Po 1,5 hodině přestávka s občerstvením kávou a koláčky

 

Sponzoři a partneři Mendelovy univerzity v Brně při pořádání této konference:

Advokátní kancelář WOLF THEISS

Advokátní kancelář Havel &Holásek

Advokátní kancelář MT-Legal

Advokátní kancelář CMS Cameron McKenna

Okresní hospodářská komora Hodonín

OHL ŽS Brno, a.s.

AK Řanda Havel Legal

 

Sborník příspěvků z konference bude součástí výzkumného záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně MSM 6215648904 TS 04 a bude průběžně všem účastníkům poskytnut.

 

 

PROGRAM KONFERENCE 2012

Program odborné konference "Veřejné zakázky a PPP projekty" se zaměřením na projednání transparentní NOVELY zákona o veřejných zakázkách

Místo konání: Brno, Zemědělská 1, budova A (aula)

Jednotlivé referáty vystupujících budou v rozsahu cca 30 minut s možností  rozpravy. Metodologicky bude důraz kladen především na společnou otevřenou kritickou diskusi účastníků.

ZAHÁJENÍ dne 24.5.2012

8.30 – 9.00    Prezence účastníků a společná ranní káva se snídaní

-          Seznámení účastníků s programem konference s možností podání písemných námětů na diskusi (dotazy budou průběžně vystupujícími odpovídány dle jejich zaměření s cílem vyvolat diskusi ke sjednocení aplikační praxe zvláště u nejednoznačných ustanovení zákona)        

9.00 – 9.45    Zahájení a přivítání účastníků spojené se vstupními stručnými referáty

-          Zahájení paní děkankou prof. Ing. Janou Stávkovou, CSc., příp. jí zmocněnou osobou

-          Prezentace Ing. Marta Sargánková, ROP Jihovýchod (příp. ředitel Úřadu ROP Jihovýchod Ing. Artur Zatloukal) NOVELA a fondy EU

I. ČÁST: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dne 24.5.2012

9.45 -- 16.00 panel zaměřený na veřejné zakázky a na NOVELU

Moderátor dne doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. a Ing. Petr Man

Zaměření sekce:

-          Výkladové nejasnosti v právní úpravě veřejných zakázek po transparentní a antikorupční NOVELE účinné od 1. 4. 2012

-          Komentář k dalším připravovaným změnám

-          Hospodárnost a účelnost zadávání veřejných zakázek po NOVELE

-          Změny v revizi zadávacích směrnic v EU po roku 2012

-          Nové trendy v zadávání veřejných zakázek – elektronická tržiště a centrální zadávání

-          Informace k prováděcím předpisům

 

Novela zákona o veřejných zakázkách provedená zákonem č. 55/2012 Sb.

9.45 -10.45     Mgr. Pavel Herman, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže        

Transparentní novela zákona o veřejných zakázkách účinná  od 1.4.2012

Přezkumné řízení a jeho změny a trendy po 1. . 2012

Diskuse

10.45 – 11.00 Coffee Break

11.00 – 11.40 Mgr. Adéla Havlová, LL.M., Mgr. Aleš Roztočil (Havel Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář) Nová zadávací směrnice EU ve světle aktuální novelizace ZVZ a rozhodovací praxe

11.40 – 12.45 Veřejné zakázky po NOVELE z pohledu účelnosti a transakčních nákladů

Prof. PhDr. František Ochrana, CSc. (Karlova univerzita v Praze), Doc. Ing. Jan Pavel. Ph.D. (VŠE v Praze)

Doc. JUDr. A. Pauličkova, Ph.D. prorektorka Vysoká škola Sládkovičovo Zadávání veřejných zakázek po 1. 1. 2012 na Slovensku

Ing. Mgr. Radek Vršecký (Katedra podnikového a evropského práva, FMV VŠE v Praze a MMR): Aktuální rozhodovací praxe Soudního dvora EU

Aktuální otázky zadávání veřejných zakázek a stavební zakázky

12.45 -- 13.20 Mgr. David Dvořák (advokátní kancelář MT Legal) Stavební veřejné zakázky po NOVELE. Diskuse

13.20 -- 14.00 Oběd v jídelně v areálu PEF

14.00 -- 14.30 Mgr. Kateřina Jandová. LL.M. (AK Schöenherr) Centralizované zadávání - zkušenosti z praxe

14.30 -- 15.00 Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. Nové uveřejňovací povinnosti po NOVELE

15.00 – 15.30 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Elektronizace veřejných zakázek po NOVELE – elektronické aukce a elektronická tržiště

15.30 -- 16.00 Dotazy a odpovědi, diskuse

16.00 -- 16.30 Vycházka do arboreta s neformální diskusí nad závěry prvního dne konference

17.00 -- 24.00 Raut v jídelně (ochutnávka přívlastkových vín)

 

II. ČÁST: PPP PROJEKTY a NOVELA dne 25.5.2012

Moderátorka dne Mgr. PhDr. Lenka Krutáková, WOLF THEISS advokáti s.r.o.

8.30 – 9.00      Společná ranní káva se snídaní

9.00 – 12.30 hod. panel zaměřený na PPP projekty po NOVELE (koncese a další druhy Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem ve formě veřejných zakázek)

Panel je zaměřen na následující oblasti:

-          Kdy použít PPP a jaká jsou rizika? Jak poznat "hodnotu za peníze"?

-          Jak správně zadat PPP projekt - problémy a úskalí

-          Legislativa upravující PPP - diskuse k novele koncesního zákona a zákona o veřejných zakázkách po NOVELE

-          Koncesní smlouva - základní pilíř Vašeho PPP projektu

 

9.00 -- 9.15 Mgr. PhDr. Lenka Krutáková: Zahájení druhé dne konference

9.15 – 9.45 Vladimír Sloup (Asociace PPP): PPP lednice (o životnosti PPP projektů)

9.45 -- 10.15 Mgr. Tomáš Kruták (advokát): PPP po novele

-         Vybrané postřehy z pohledu finanční instituce

10.15 -- 10.45 Jitka Sotonová (ČSOB): PPP jako forma financování veřejných investic

10.45 -- 11.00 Coffee Break

11.00 -- 11.30 Jakub Blaťák (Průmstav): PPP projekty a stavebnictví

11.30 -- 12.00 Mgr. Tomaš Rydvan (AK Řanda Havel Legal): PPP a veřejné zakázky po NOVELE – vybrané problémy

12.00 -- 12.30 Ing. Adam Zdeněk (PPP expert) PPP ve vodohospodářství po NOVELE

 

Diskuse a závěr

 

Organizátoři si vyhrazují právo na dílčí změny a doplnění.

 

 

Sponzoři a partneři Mendelovy univerzity v Brně při pořádání této konference:

Advokátní kancelář WOLF THEISS

Advokátní kancelář Havel &Holásek

Okresní hospodářská komora Hodonín

AK Řanda Havel Legal

AK Schöenherr

Sborník příspěvků z konference bude součástí výzkumného záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně MSM 6215648904 TS 04 a bude průběžně všem účastníkům poskytnut.

Kontakt na organizátory: verejne.zakazky@pef.mendelu.cz

Jana Jakubcová, Michaela Spěváčková (v případě potřeby volejte na tel. 733-797 167)

 

 

PROGRAM KONFERENCE 2013

Program odborné konference "Veřejné zakázky a PPP projekty" právní a ekonomické aspekty, změny transparentní novely v roce 2013 a legislativní trendy v EU“ se zaměřením na první praktické zkušenosti s aplikací transparentní novely, na novou generaci zadávacích směrnic v EU a elektronické zadávání

Místo konání: Brno, Zemědělská 1, budova A (aula)

Jednotlivé referáty vystupujících budou v rozsahu cca 30 minut s možností  rozpravy. Metodologicky bude důraz kladen především na společnou otevřenou kritickou diskusi účastníků.

ZAHÁJENÍ dne 30. 5. 2013

8.30 – 9.00    Prezence účastníků a společná ranní káva se snídaní

-          Seznámení účastníků s programem konference s možností podání písemných námětů na diskusi (dotazy budou průběžně vystupujícími odpovídány dle jejich zaměření s cílem vyvolat diskusi ke sjednocení aplikační praxe zvláště u nejednoznačných ustanovení zákona)        

9.00 – 9.15    Zahájení a přivítání účastníků spojené se vstupními stručnými referáty

-          Zahájení paní děkankou prof. Ing. Janou Stávkovou, CSc., příp. jí zmocněnou osobou

 

I. ČÁST: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dne 30.5.2013

9.45 -- 16.00 panel zaměřený na veřejné zakázky a na NOVELU

Moderátor dne doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Zaměření sekce:

-          Výkladové nejasnosti v právní úpravě veřejných zakázek po transparentní NOVELE

-          Komentář k dalším připravovaným změnám

-          Hospodárnost a účelnost zadávání veřejných zakázek po NOVELE

-          Změny v revizi zadávacích směrnic v EU po roku 2014

-          Nové trendy v zadávání veřejných zakázek – elektronická tržiště, centrální zadávání a elektronické aukce

-          Výkladová praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, správních soudů (Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu)

 

Novela zákona o veřejných zakázkách provedená zákonem č. 55/2012 Sb.

9.20  - 9.50     Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. Riziková místa právní úpravy veřejných zakázek po novele provedené zákonem č. 55/2012 Sb. a změna novely – odložení či zrušení osob se zvláštní způsobilostí a hodnotitelů, zmírnění povinnosti zrušit zadávací řízení v případě 1 nabídky, upřesnění podkladů uveřejňovaných na profilu zadavatele       

9.50 – 10.30 Mgr. Adéla Havlová, LL.M., Mgr. Josef Hlavička (Havel Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář) Novelizace slovenského ZoVO 2013 ve srovnání se ZVZ

Srovnání vývoje posledních novel na Slovensku (jejich "expresná" novela platná od února 2013 a "veľká" novela platná od července 2013), ve srovnání s posledními trendy u nás a v návrhu nových směrnic EU (zejm.: způsob prokazování kvalifikace, materiální princip vs. formální; hodnocení, zejm. hodnocení kvality vs. počitatelná kritéria; MNNC; přezkum postupu, odklad účinnosti, předběžná opatření, rozklad)

10.30 – 11.00 Mgr. Jan Lašmanský, LL.M., JUDr. Karel Zuska (AK Holec Zuska & partneři) Veřejné zakázky a pravidla vybraných fondů EU

Diskuse

11.00 – 11.15 Coffee Break

11.15 – 11.45  Mgr. Tomáš Rydvan AK ŘandaHavelLegal Kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona o veřejných zakázkách ve znění novely provedené zákonem č. 55/2012 Sb.

11.45 – 12.00 JUDr. Petr Kolman, Ph.D. Právnická fakulta Brno, člen rozkladové komise ÚOHS pro veřejné zakázky, člen rozkladové komise ČNB K problematice zjednodušeného podlimitního řízení

12.00 – 12.30 Ing. Martin Vyklický (doktorand PEF MENDELU, ÚOHS) Posuzování nulových hodnot uvedených v nabídkách uchazečů o veřejnou zakázku v ČR

12.30 – 12.50 Ing. Eva Kovařicová (VŠE, MF) Veřejné zakázky a korupce

Diskuse

13.00 -- 13.45 Oběd v jídelně v areálu PEF

Aktuální otázky zadávání veřejných zakázek a stavební zakázky

13.45 – 14.15 JUDr. Lukáš Klee, Ph.D. (Metrostav) Smluvní podmínky FIDIC pro výstavbu v režimu DBO v kontextu českého PPP s důrazem na prováděcí stavební vyhlášky č. 230 a 231/2012 Sb.

14.15 -- 14.45 Mgr. David Dvořák (advokátní kancelář MT Legal) Stavební veřejné ¨zakázky a výklad technických podmínek

14.45 – 15.30 Veřejné zakázky po NOVELE z pohledu účelnosti a transakčních nákladů

Doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. VŠE v Praze, člen „malého“ NERVu a poradce předsedy vlády pro veřejné zakázky) Transakční náklady firem vynakládané v souvislosti s účastí v soutěžích o veřejné zakázky

 

Prof. PhDr. František Ochrana, CSc. (Karlova univerzita v Praze) Zásady veřejného zadávání a jejich indikátory z pohledu účinnosti veřejného zadávání

15.30 – 16.00 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Elektronizace veřejných zakázek po NOVELE – elektronické aukce a elektronická tržiště

Dotazy a odpovědi, diskuse

16.00 -- 16.30 Vycházka do arboreta s neformální diskusí nad závěry prvního dne konference

17.00 -- 24.00 Raut v jídelně (ochutnávka přívlastkových vín)

 

II. ČÁST: PPP PROJEKTY a NOVELA dne 31. 5. 2013

Moderátorka dne Mgr. PhDr. Lenka Krutáková, WOLF THEISS advokáti s.r.o.

8.30 – 9.00      Společná ranní káva se snídaní

9.00 – 12.30 hod. panel zaměřený na PPP projekty po NOVELE (koncese a další druhy Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem ve formě veřejných zakázek)

Panel je zaměřen na následující oblasti:

-          Kdy použít PPP a jaká jsou rizika? Jak poznat "hodnotu za peníze"?

-          Jak správně zadat PPP projekt - problémy a úskalí

-          Legislativa upravující PPP - diskuse k novele koncesního zákona a zákona o veřejných zakázkách po NOVELE

-          Koncesní smlouva - základní pilíř Vašeho PPP projektu

 

9.00 -- 9.15 Mgr. PhDr. Lenka Krutáková: Zahájení druhé dne konference

9.15 – 9.45 Vladimír Sloup (Asociace PPP): PPP a optimální délka jejich trvání

9.45 -- 10.15 Mgr. Tomáš Kruták (advokát): PPP a veřejné zakázky

-         Vybrané postřehy z pohledu finanční instituce

10.15 -- 10.45 Jitka Sotonová (ČSOB): PPP jako forma financování veřejných investic

10.45 -- 11.00 Coffee Break

11.00 -- 11.30 Jakub Blaťák (Průmstav): PPP projekty a stavebnictví

11.30 -- 12.00 Ing. Adam Zdeněk (PPP expert) PPP ve vodohospodářství po NOVELE a podmínky Státního fondu životního prostředí

 

Diskuse a závěr

 

Organizátoři si vyhrazují právo na dílčí změny a doplnění.

 

 

Sponzoři a partneři Mendelovy univerzity v Brně při pořádání této konference:

Advokátní kancelář WOLF THEISS

Advokátní kancelář Havel &Holásek

Okresní hospodářská komora Hodonín

AK Řanda Havel Legal

AK Schöenherr

Kontakt na organizátory: verejne.zakazky@pef.mendelu.cz

Bc. Pavla Hajdová (v případě potřeby volejte na tel. 605-747405)

 

 

 

PROGRAM KONFERENCE 2014

Program odborné konference "Veřejné zakázky a PPP projekty" projednání technické novely účinné v roce 2014 a implementace nové generace zadávacích směrnic EU“ se zaměřením na první praktické zkušenosti s aplikací technické novely, na novou generaci zadávacích směrnic v EU, centralizované zadávání a elektronické zadávání

Místo konání: Brno, Zemědělská 1, budova A (aula)

Jednotlivé referáty vystupujících budou v rozsahu cca 30 minut s možností  rozpravy. Metodologicky bude důraz kladen především na společnou otevřenou kritickou diskusi účastníků.

ZAHÁJENÍ dne 29. 5. 2014

8.30 – 9.00    Prezence účastníků a společná ranní káva se snídaní

-          Seznámení účastníků s programem konference s možností podání písemných námětů na diskusi (dotazy budou průběžně vystupujícími odpovídány dle jejich zaměření s cílem vyvolat diskusi ke sjednocení aplikační praxe zvláště u nejednoznačných ustanovení zákona)        

9.00 – 9.15    Zahájení a přivítání účastníků spojené se vstupními stručnými referáty

-          Zahájení paní děkankou prof. Ing. Janou Stávkovou, CSc., příp. jí zmocněnou osobou

 

I. ČÁST: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dne 29.5.2014

9.45 -- 16.00 panel zaměřený na veřejné zakázky a na NOVELU

Moderátor dne doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Zaměření sekce:

-          Výkladové nejasnosti v právní úpravě veřejných zakázek po transparentní NOVELE

-          Komentář k dalším připravovaným změnám

-          Hospodárnost a účelnost zadávání veřejných zakázek po NOVELE

-          Změny v revizi zadávacích směrnic v EU po roku 2014

-          Nové trendy v zadávání veřejných zakázek – elektronická tržiště, centrální zadávání a elektronické aukce

-          Výkladová praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, správních soudů (Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu)

 

Novela zákona o veřejných zakázkách provedená zákonem č. 55/2012 Sb.

9.20  - 9.50     Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. Riziková místa právní úpravy veřejných zakázek po novele provedené zákonem č. 55/2012 Sb. a změna novely – odložení či zrušení osob se zvláštní způsobilostí a hodnotitelů, zmírnění povinnosti zrušit zadávací řízení v případě 1 nabídky, upřesnění podkladů uveřejňovaných na profilu zadavatele       

9.50 – 10.30 Mgr. Adéla Havlová, LL.M., Mgr. Josef Hlavička (Havel Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář) Novelizace slovenského ZoVO 2013 ve srovnání se ZVZ

Srovnání vývoje posledních novel na Slovensku (jejich "expresná" novela platná od února 2013 a "veľká" novela platná od července 2013), ve srovnání s posledními trendy u nás a v návrhu nových směrnic EU (zejm.: způsob prokazování kvalifikace, materiální princip vs. formální; hodnocení, zejm. hodnocení kvality vs. počitatelná kritéria; MNNC; přezkum postupu, odklad účinnosti, předběžná opatření, rozklad)

10.30 – 11.00 Mgr. Jan Lašmanský, LL.M., JUDr. Karel Zuska (AK Holec Zuska & partneři) Veřejné zakázky a pravidla vybraných fondů EU

Diskuse

11.00 – 11.15 Coffee Break

11.15 – 11.45  Mgr. Tomáš Rydvan AK ŘandaHavelLegal Kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona o veřejných zakázkách ve znění novely provedené zákonem č. 55/2012 Sb.

11.45 – 12.00 JUDr. Petr Kolman, Ph.D. Právnická fakulta Brno, člen rozkladové komise ÚOHS pro veřejné zakázky, člen rozkladové komise ČNB K problematice zjednodušeného podlimitního řízení

12.00 – 12.30 Ing. Martin Vyklický (doktorand PEF MENDELU, ÚOHS) Posuzování nulových hodnot uvedených v nabídkách uchazečů o veřejnou zakázku v ČR

12.30 – 12.50 Ing. Eva Kovařicová (VŠE, MF) Veřejné zakázky a korupce

Diskuse

13.00 -- 13.45 Oběd v jídelně v areálu PEF

Aktuální otázky zadávání veřejných zakázek a stavební zakázky

13.45 – 14.15 JUDr. Lukáš Klee, Ph.D. (Metrostav) Smluvní podmínky FIDIC pro výstavbu v režimu DBO v kontextu českého PPP s důrazem na prováděcí stavební vyhlášky č. 230 a 231/2012 Sb.

14.15 -- 14.45 Mgr. David Dvořák (advokátní kancelář MT Legal) Stavební veřejné ¨zakázky a výklad technických podmínek

14.45 – 15.30 Veřejné zakázky po NOVELE z pohledu účelnosti a transakčních nákladů

Doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. VŠE v Praze, člen „malého“ NERVu a poradce předsedy vlády pro veřejné zakázky) Transakční náklady firem vynakládané v souvislosti s účastí v soutěžích o veřejné zakázky

 

Prof. PhDr. František Ochrana, CSc. (Karlova univerzita v Praze) Zásady veřejného zadávání a jejich indikátory z pohledu účinnosti veřejného zadávání

15.30 – 16.00 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Elektronizace veřejných zakázek po NOVELE – elektronické aukce a elektronická tržiště

Dotazy a odpovědi, diskuse

16.00 -- 16.30 Vycházka do arboreta s neformální diskusí nad závěry prvního dne konference

17.00 -- 24.00 Raut v jídelně (ochutnávka přívlastkových vín)

 

II. ČÁST: PPP PROJEKTY a NOVELA dne 30. 5. 2014

Moderátorka dne Mgr. PhDr. Lenka Krutáková, WOLF THEISS advokáti s.r.o.

8.30 – 9.00      Společná ranní káva se snídaní

9.00 – 12.30 hod. panel zaměřený na PPP projekty po NOVELE (koncese a další druhy Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem ve formě veřejných zakázek)

Panel je zaměřen na následující oblasti:

-          Kdy použít PPP a jaká jsou rizika? Jak poznat "hodnotu za peníze"?

-          Jak správně zadat PPP projekt - problémy a úskalí

-          Legislativa upravující PPP - diskuse k novele koncesního zákona a zákona o veřejných zakázkách po NOVELE

-          Koncesní smlouva - základní pilíř Vašeho PPP projektu

 

9.00 -- 9.15 Mgr. PhDr. Lenka Krutáková: Zahájení druhé dne konference

9.15 – 9.45 Vladimír Sloup (Asociace PPP): PPP a optimální délka jejich trvání

9.45 -- 10.15 Mgr. Tomáš Kruták (advokát): PPP a veřejné zakázky

-         Vybrané postřehy z pohledu finanční instituce

10.15 -- 10.45 Jitka Sotonová (ČSOB): PPP jako forma financování veřejných investic

10.45 -- 11.00 Coffee Break

11.00 -- 11.30 Jakub Blaťák (Průmstav): PPP projekty a stavebnictví

11.30 -- 12.00 Ing. Adam Zdeněk (PPP expert) PPP ve vodohospodářství po NOVELE a podmínky Státního fondu životního prostředí

 

Diskuse a závěr

 

Organizátoři si vyhrazují právo na dílčí změny a doplnění.

 

 

Sponzoři a partneři Mendelovy univerzity v Brně při pořádání této konference:

Advokátní kancelář WOLF THEISS

Advokátní kancelář Havel &Holásek

Okresní hospodářská komora Hodonín

AK Řanda Havel Legal

AK Schöenherr

Kontakt na organizátory: verejne.zakazky@pef.mendelu.cz

Bc. Pavla Hajdová (v případě potřeby volejte na tel. 605-747405)

 

 

PROGRAM KONFERENCE 2015

Program odborné konference "Veřejné zakázky a PPP projekty"

Místo konání: Brno, Zemědělská 1, budova A (aula)

Jednotlivé referáty vystupujících budou v rozsahu cca 30 minut s možností  rozpravy. Metodologicky bude důraz kladen především na společnou otevřenou kritickou diskusi účastníků.

ZAHÁJENÍ dne 28. 5. 2015

8.30 -- 9.00    Prezence účastníků a společná ranní káva se snídaní

-          Seznámení účastníků s programem konference s možností podání písemných námětů na diskusi (dotazy budou průběžně vystupujícími odpovídány dle jejich zaměření s cílem vyvolat diskusi ke sjednocení aplikační praxe zvláště u nejednoznačných ustanovení zákona)       

9.00 -- 9.15    Zahájení a přivítání účastníků spojené se vstupními stručnými referáty

-          Zahájení paní děkanem doc. Ing. Arnoštem Motyčkou, CSc., příp. jím zmocněnou osobou

 

I. ČÁST: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a PPP dne 28.5.2015

9.45 -- 16.00 panel zaměřený na veřejné zakázky a na NOVELU

Moderátor dne doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Zaměření sekce:

-          Výkladové nejasnosti a novinky v novele č. 40/2015 Sb., přinášející menší administrativu do VZ

-          Komentář k dalším připravovaným změnám v roce 2015 a 2016

-          Hospodárnost a účelnost zadávání veřejných zakázek po NOVELE

-          Změny v revizi zadávacích směrnic v EU po roku 2015

-          Nové trendy v zadávání veřejných zakázek -- elektronická tržiště, centrální zadávání a elektronické aukce

-          Výkladová praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, správních soudů (Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu)

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. Seznámení se zněním nového zákona o zadávacích řízeních a diskuse o implementaci nových zadávacích směrnic

9.15 -- 9.40      JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. Jihomoravský kraj a Stavební fakulta VÚT. Zkušenosti se zadáváním stavební zakázek. Příklady z Jihomoravského kraje a organizace centralizovaného zadávání CEJIZA

9.40 -- 10.10    JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Elektronizace veřejných zakázek  -- nové trendy

 10.10 -- 10.45 JUDr. Petr Kolman  (Právnická fakulta MU v Brně a rozkladová komise ÚOHS) Vybrané příklady z rozhodovací praxe     

10.45 -- 11.15 Ing. Marek Bena (ROP Jihovýchod) Aktuální otázky z kontroly dotací a změny po přijetí technické novely č. 40/2015 Sb. od 6. 3. 2015. Příklady z ROP Jihovýchod.

Diskuse

11.15 -- 11.25 Coffee Break

11.25 -- 12.10  Mgr. Tomáš Rydvan (AK ŘandaHavelLegal) Kvalifikace a její prokazování -- zohlednění praxe a změn v roce 2015

12.10 -- 12.50 Mgr. Ondřej Knebl (HVH Legal) Hodnocení nabídek a mimořádně nízká nabídková cena, včetně MNNC v el. aukci

 Mgr. Terezou Firichovou na téma "Předsmluvní odpovědnost ve veřejných zakázkách a adhezní způsob uzavírání smluv ve veřejných zakázkách". Kolegyně by si vzala teoretickou část a já jednu case study.

Diskuse

13.00 -- 13.45 Oběd v jídelně v areálu PEF

13.45 -- 14.30 Mgr. Adéla Havlová, LL.M., Mgr. Romana Derková (Havel Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář) Hodnocení kvality dle novely č. 40/2015 Sb. účinné od 6. 3. 2015

14.30 -- 15.15 Mgr. David Dvořák (advokátní kancelář MT Legal) Podstatné a nepodstatné změny smluv v návaznosti na připravované změny právní úpravy veřejných zakázek

15.15 --15.35 JUDr. Lukáš Klee, Ph.D. (Metrostav) Smluvní podmínky stavebních veřejných zakázek v praxi a mezinárodní praxe (FIDIC) a naplňování vyhlášek č. 230 a 231/2012 Sb.

15.35 -16.00 Dotazy a diskuse

Dotazy a odpovědi, diskuse

16.30 -- 17.00 Vycházka do arboreta s neformální diskusí nad závěry prvního dne konference, Arboretem provede Ing. Michaela Spěváčková z firmy Zahradní architektura Štefl - Spěváčková

17.00 -- 24.00 Raut v jídelně (ochutnávka přívlastkových vín)

I. ČÁST: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PPP dne 29. 5. 2015

Moderátor dne Ing. Petr Man, ASAGRAPH.

8.30 -- 9.00      Společná ranní káva se snídaní

9.00 -- 9.15Ing. Petr Man: Zahájení druhé dne konference

9.15 -- 9.45 Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.: Rozhodovací praxe za poslední rok

9.45 -- 10.30 Ing. Jan Kincl, Ph.D.: PPP ve formě veřejné zakázky. Rozbor konkrétního příkladu

10.30 -- 10.45 Coffee Break

10.45 -- 11.30 Mgr. Nataša Pomazalová (FRRMS, MENDELU Brno): Efektivnost a hospodárnost v oblasti veřejných zakázek

11.30 -- 12.00 Ing. Martin Vyklický (CEITEC) Na co si dát pozor v oblasti dotovaných zakázek -- fondy MŠMT

Diskuse a závěr

Organizátoři si vyhrazují právo na dílčí změny a doplnění.

 

 

Sponzoři a partneři Mendelovy univerzity v Brně při pořádání této konference:

Advokátní kancelář Havel &Holásek

Okresní hospodářská komora Hodonín

AK Řanda Havel Legal

Advokátní kancelář WOLF THEISS

AK HVH Legal

 

Kontakt na organizátory: verejne.zakazky@pef.mendelu.cz

Petra Kupská tel. 723 283 227

 

PROGRAM KONFERENCE 2016

Program odborné konference "Veřejné zakázky a PPP projekty" -- Nový zákon o zadávání veřejných zakázek a další souvislosti (bude projednáván a podrobně rozebrán nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinný od 1. října 2016, a návrh prováděcích předpisů k němu připravovaných)

Místo konání: Brno, Zemědělská 1, budova Q (přízemí Q02) (aula je stále v rekonstrukci)

Jednotlivé referáty vystupujících budou v rozsahu cca 30 minut s možností  rozpravy. Metodologicky bude důraz kladen především na společnou otevřenou kritickou diskusi účastníků.

ZAHÁJENÍ dne 26. 5. 2016

8.30 -- 9.00    Prezence účastníků a společná ranní káva se snídaní

-          Seznámení účastníků s programem konference s možností podání písemných námětů na diskusi (dotazy budou průběžně vystupujícími odpovídány dle jejich zaměření s cílem vyvolat diskusi ke sjednocení aplikační praxe zvláště u nejednoznačných ustanovení zákona)       

9.00 -- 9.15    Zahájení a přivítání účastníků spojené se vstupními stručnými referáty

 

I. ČÁST: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a PPP dne 26.5.2016

9.15 -- 16.00 panel zaměřený na veřejné zakázky

Moderátor dne doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Zaměření sekce:

-  Výkladové nejasnosti a novinky v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek zejména v právních souvislostech a obsah nových zadávacích směrnic, z nichž zákon vychází

-          Komentář k jednotlivým institutům nové právní úpravy

-     Postup krok za krokem v jednotlivých zadávacích řízeních

-          Hospodárnost a účelnost zadávání veřejných zakázek

-          Změny v hodnocení nabídek, zadávacích podmínek, kvalifikaci a v přezkumném řízení

-          Nové trendy v zadávání veřejných zakázek -- elektronická tržiště, Strategie vlády v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek a Národní elektronický nástroj a nová metodika pro zadávání zakázek z fondů EU

-          Výkladová praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, správních soudů (Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu)

9.15 -- 9.30      JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M. náměstek (v gesci veřejné zakázky), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Odborné zahájení konference a dopady nového zákona o zadávání veřejných zakázek na vnitřní předpisy ministerstva

9.30 -- 10.00      JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. Jihomoravský kraj a Stavební fakulta VÚT. Zadávání stavební zakázek podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Příklady z Jihomoravského kraje a organizace centralizovaného zadávání CEJIZA

10.00 -- 10.45      Mgr. Petr Pernica, advokát, advokátní kancelář Fiala, Tejkal, a partneři Práva a povinnosti zadavatele ve vztahu k účastníkům zadávacího řízení dle nové právní úpravy zadávání veřejných zakázek

10.45 -- 11.15      prof. JUDr.. Karel Marek, CSc. Vysoká škola finančí a správní. Mimosoudní rozhodování sporu před rozhodčím soudem 

Diskuse

11.15 -- 11.25 Coffee Break

11.25 -- 11.50    JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Elektronizace veřejných zakázek 2016 -- nové trendy a Národní elektronický nástroj

 11.50 -- 12.15  Mgr. David Fechtner (advokátní kancelář bnt attorneys-at-law) Vícepráce podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

12.15 -- 12.45 Ing. Marek Bena (ROP Jihovýchod) Nová pravidla pro dotace v třetím programovacím období a nejčastější chyby příjemců

Diskuse

13.00--13.45 Oběd v areálu PEF

13.45 -- 14.15  Mgr. Tomáš Rydvan (AK ŘandaHavelLegal) Kvalifikace a její prokazování dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

14.15 -- 14.45 Mgr. Ondřej Knebl, Mgr. Ing. Tomáš Němec, Mgr. Tereza Firichová (HVH Legal) Výjimky ze zadávání veřejných zakázek - horizontální a vertikální spolupráce

14.45 -- 15.30 Mgr. Adéla Havlová, LL.M (Havel Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář) Hodnocení kvality, specifika hodnocení v sociálním zadávání, dvouobálková metoda - východiska v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek a inspirace Slovenskou republikou

15.30 -- 16.15 Mgr. David Dvořák (advokátní kancelář MT Legal) Podstatné a nepodstatné změny smluv dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

16.15 --17.00 JUDr. Lukáš Klee, Ph.D. (Metrostav, Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze) Smluvní podmínky stavebních veřejných zakázek v praxi a mezinárodní praxe (FIDIC) a řešení v návaznosti na použití jednacího řízení bez uveřejnění a aplikace FIDIC dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

17.00 -17.15 Dotazy a diskuse

Dotazy a odpovědi, diskuse

17.15 -- 17.45 Organizovaná vycházka do arboreta s neformální diskusí nad závěry prvního dne konference.

18.00 -- 24.00 Raut v jídelně (ochutnávka vín)

I. ČÁST: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PPP dne 27. 5. 2016

8.30 -- 9.00      Společná ranní káva se snídaní

9.00 -- 9.15 Zahájení druhé dne konference

9.15 -- 10.00 Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.: Rozhodovací praxe za poslední rok Soudního dvora EU (výklad k institutům, které byly implementovány do nového zákona o veřejných zakázkách), nové prováděcí předpisy k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

10.00 -- 10.30 JUDr. Ing. Jitka Matějková (AK JUDr. Miroslav Pokorný) Příklady přiměřenosti podle současného a nového zákona o zadávání veřejných zakázek

10.30 -- 10.45 Coffee Break

10.45 -- 11.30 Ing. Martin Vyklický (CEITEC, kandidát Ph.D.) Na co si dát pozor v oblasti dotovaných zakázek v třetím programovacím období -- fondy MŠMT

11.30 -- 12.00 Diskuse a závěr

 

Organizátoři si vyhrazují právo na dílčí změny a doplnění.

 

 

Sponzoři a partneři Mendelovy univerzity v Brně při pořádání této konference:

Advokátní kancelář Havel &Holásek

Okresní hospodářská komora Hodonín

AK bnt attorneys-at-law

AK Řanda Havel Legal

AK Fiala Tejkal a partneři

AK HVH Legal

AK MT Legal

 

Pozn. 

Kontakt na organizátory: verejne.zakazky@pef.mendelu.cz

Petra Kupská tel. 723 283 227

 

 

 

 

 

 

 

      

PROGRAM KONFERENCE 2017

Program odborné konference "Veřejné zakázky a PPP projekty" -- Nový zákon o zadávání veřejných zakázek -- první zkušenosti s aplikací zákona

Místo konání: Brno, Zemědělská 1, budova Q (místnost Q02)

Jednotlivé referáty vystupujících budou v rozsahu cca 30 minut s možností  rozpravy. Metodologicky bude důraz kladen především na společnou otevřenou kritickou diskusi účastníků.

ZAHÁJENÍ dne 25. 5. 2017

8.30 -- 9.00    Prezence účastníků a společná ranní káva se snídaní

-          Seznámení účastníků s programem konference s možností podání písemných námětů na diskusi (dotazy budou průběžně vystupujícími odpovídány dle jejich zaměření s cílem vyvolat diskusi ke sjednocení aplikační praxe zvláště u nejednoznačných ustanovení zákona)       

9.00 -- 9.15    Zahájení a přivítání účastníků spojené se vstupními stručnými referáty

-          Zahájení

I. ČÁST: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a PPP dne 25.5.2017 (čtvrtek)

9.15 -- 16.00 panel zaměřený na veřejné zakázky a na NOVELU

Moderátor dne doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Zaměření sekce:

-          Výkladové nejasnosti a novinky v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek zejména v právních souvislostech a obsah nových zadávacích směrnic, z nichž zákon vychází

-          Komentář k jednotlivým institutům nové právní úpravy

-          Hospodárnost a účelnost zadávání veřejných zakázek

-          Změny v hodnocení nabídek, zadávacích podmínek, kvalifikaci a v přezkumném řízení

-          Nové trendy v zadávání veřejných zakázek -- elektronická tržiště, Strategie vlády v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek a Národní elektronický nástroj a nová metodika pro zadávání zakázek z fondů EU

-          Výkladová praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, správních soudů (Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu)

9.15 -- 9.45      Vývoj v oblasti zadávání veřejných zakázek a nejvýznamnější změny z toho plynoucí

9.45 -- 10.15      JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. Fakulta stavební VÚT v Brně Nástroje moderního managementu stavebnictví při realizaci veřejných stavebních investic a jejich úprava v právních předpisech.

10.15 -- 10.45      Ing. Jitka Procházková auditní orgán Ministerstva financí Časté chyby v dotovaných veřejných zakázkách a krácení dotace za porušení rozpočtové kázně

10.45 -- 11.15      Mgr. Petr Pernica, AK Fiala, Tejkal a partneři Povinnosti účastníka zadávacího řízení a důvody jeho vyloučení s příklady podle nové právní úpravy veřejných zakázek

Diskuse

11.15 -- 11.25 Coffee Break

11.15 -- 11.45    Mgr. Ing. Anna Francová, Frank Bold Advokáti, s.r.o. Veřejné zakázky na kvalitu jako progresivní trend v zadávání veřejných zakázek

 11.45 -- 12.00 Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. Detailní postup ve zjednodušeném podlimitním řízení a odlišnosti postupu oproti ostatním zadávacím řízením

12.00 -- 12.20 Ing. Marek Bena (ROP Jihovýchod) Nová pravidla pro dotace v třetím programovacím období a nejčastější chyby příjemců

 

12.20 -- 12.40  Mgr. Barbora Karo (AK KAROLAS) Flexibilita kroků zadavatele podle ZZVZ

 

12.40 -- 13.10 Mgr. Ondřej Knebl, Mgr. Tereza Firichová a Mgr. Ing. Tomáš Němec  (HVH Legal) Problematika plnění veřejných zakázek prostřednictvím poddodavatele ve světle dosavadní rozhodovací praxe a zákona o zadávání veřejných zakázek

 

 Diskuse

13.10 -- 13.45 Oběd v jídelně v areálu PEF

 

13.45 -- 14.30 Mgr. Adéla Havlová, LL.M, Mgr. Romana Derková (Havel Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář) Prokazování majetkové struktury dodavatele podle zákona o zadávání veřejných zakázek

 

14.30 -- 15.15 Prof. JUDr. Karel Marek, CSc.: O rozhodování sporu

u smluv uzavřených při zadávání veřejných zakázek

v rozhodím řízení

 

15.15 --15.35 Mgr. Petr Jelínek, Ing. Martin Vyklický  (OVZ VUT Brno), JUDr. Lukáš Klee, Ph.D. (Klee Consulting) Smluvní podmínky stavebních veřejných zakázek v praxi a změny smluv

 

15.35 -15.50 JUDr. Petr Kolman, Ph.D. (Právnická fakulta, Brno, rozkladová komise ÚOHS) Vybrané aspekty nového zákona o zadávání veřejných zakázek

 

15.50-16.00 Dotazy a diskuse

Dotazy a odpovědi, diskuse

16.30 -- 17.00 Vycházka do arboreta s neformální diskusí nad závěry prvního dne konference

17.00 -- 24.00 Raut v jídelně (ochutnávka přívlastkových vín)

I. ČÁST: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PPP dne 26. 5. 2017 (pátek)

Moderátor dne Ing. Petr Man, ASAGRAPH.

8.30 -- 9.00      Společná ranní káva se snídaní

9.00 -- 9.15Ing. Petr Man, Ph.D.: Zahájení druhé dne konference

9.15 -- 10.00 Mgr. David Dvořák (advokátní kancelář MT Legal) Podstatné a nepodstatné změny smluv dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

10.00 -- 10.30 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LL.M.: Elektronizace veřejných zakázek

10.30 -- 10.45 Coffee Break

10.45 -- 11.30 Ing. Petr Man, Ph.D. (ASAGRAPH): Postup v otevřeném řízení

11.30 -- 12.00 Ing. Martin Vyklický (VUT Brno) Na co si dát pozor v oblasti dotovaných zakázek v třetím programovacím období -- fondy MŠMT

Diskuse a závěr

Organizátoři si vyhrazují právo na dílčí změny a doplnění.

 

 

Sponzoři a partneři Mendelovy univerzity v Brně při pořádání této konference:

Advokátní kancelář Havel &Holásek

Okresní hospodářská komora Hodonín

AK Řanda Havel Legal

Advokátní kancelář FRANK BOLD

AK HVH Legal

AK Fiala, Tejkal a parneři

 

Pozn. 

Kontakt na organizátory: verejne.zakazky@pef.mendelu.cz

Petra Kupská tel. 723 283 227

 

 

PROGRAM KONFERENCE 2018

Program odborné konference "Veřejné zakázky a PPP projekty" – Nový zákon o zadávání veřejných zakázek – první zkušenosti s aplikací zákona (program se bude měnit)

Místo konání: Brno, Zemědělská 1, budova A (aula, či budova Q)

Jednotlivé referáty vystupujících budou v rozsahu cca 30 minut s možností  rozpravy. Metodologicky bude důraz kladen především na společnou otevřenou kritickou diskusi účastníků.

ZAHÁJENÍ dne 31. 5. 2018

8.30 -- 9.00    Prezence účastníků a společná ranní káva se snídaní

-          Seznámení účastníků s programem konference s možností podání písemných námětů na diskusi (dotazy budou průběžně vystupujícími odpovídány dle jejich zaměření s cílem vyvolat diskusi ke sjednocení aplikační praxe zvláště u nejednoznačných ustanovení zákona)       

9.00 -- 9.15    Zahájení a přivítání účastníků spojené se vstupními stručnými referáty

-          Zahájení paní děkanem, příp. jím zmocněnou osobou

 

I. ČÁST: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a PPP dne 31.5.2018

9.15 -- 16.00 panel zaměřený na veřejné zakázky

Moderátor dne doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Zaměření sekce:

-          Výkladové nejasnosti a novinky v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek zejména v právních souvislostech a obsah nových zadávacích směrnic, z nichž zákon vychází a rozhodovací praxe

-          Komentář k jednotlivým institutům nové právní úpravy s příklady rozhodovací praxe

-          Hospodárnost a účelnost zadávání veřejných zakázek

-          Hodnocení nabídek, zadávacích podmínek, kvalifikaci a v přezkumném řízení

-          Nové trendy v elektronickém zadávání veřejných zakázek od 18.10.2018 -- elektronická tržiště, Strategie vlády v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek a Národní elektronický nástroj a nová metodika pro zadávání zakázek z fondů EU

-          Výkladová praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, správních soudů (Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu)

9.15 -- 9.45      osloven zástupce z ústředního orgánu státní správy.

9.45 -- 10.15      JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. Jihomoravský kraj a Stavební fakulta VÚT. Zadávání stavební zakázek podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Příklady z Jihomoravského kraje a organizace centralizovaného zadávání CEJIZA

10.15 -- 10.45      prof. JUDr. Karel Marek, CSc. Fakulta právních a správních studií Vysoké školy finanční a správní v Praze, rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a Rozhodčího soudu Obchodní a průmyslové komory Slovenské republiky. Smlouva o dílo

10.45 -- 11.15      Mgr. Petr Pernica,. Fiala, Tejkal a partneři, AK Kvalifikace a aktuální rozhodovací praxe

Diskuse

11.15 -- 11.25 Coffee Break

11.15 -- 11.35    JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Elektronizace veřejných zakázek2016 -- nové trendy a Národní elektronický nástroj

 11.35 -- 11.50 JUDr. Petr Kolman  (Právnická fakulta MU v Brně a rozkladová komise ÚOHS) Nové výkladové trendy v rozhodovací praxi v návaznosti na změny v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek

11.50 -- 12.10 Ing. Marek Bena (ROP Jihovýchod) Nová pravidla pro dotace v třetím programovacím období a nejčastější chyby příjemců

12.10 -- 12.30  Mgr. Tomáš Rydvan (AK ŘandaHavelLegal) Kvalifikace a její prokazování dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

12.30 -- 13.00 Mgr. Ondřej Knebl (HVH Legal) Hodnocení nabídek a mimořádně nízká nabídková cena, včetně MNNC v el. aukci, dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

 

 Diskuse

13.00 -- 13.45 Oběd v jídelně v areálu PEF

13.45 -- 14.30 Mgr. Adéla Havlová, LL.M (Havel Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář) Hodnocení kvality a dle životního cyklu dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

14.30 -- 15.15 Mgr. David Dvořák (advokátní kancelář MT Legal) Podstatné a nepodstatné změny smluv dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

15.15 --15.35 JUDr. Lukáš Klee, Ph.D. (Metrostav) Smluvní podmínky stavebních veřejných zakázek v praxi a mezinárodní praxe (FIDIC) a řešení v návaznosti na použití jednacího řízení bez uveřejnění a aplikace FIDIC dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

15.35 -16.00 Dotazy a diskuse

Dotazy a odpovědi, diskuse

16.30 -- 17.00 Vycházka do arboreta s neformální diskusí nad závěry prvního dne konference, Arboretem provede Ing. Michaela Spěváčková z firmy Zahradní architektura Štefl - Spěváčková

17.00 -- 24.00 Raut v jídelně (ochutnávka přívlastkových vín)

II. ČÁST: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PPP dne 1. 6. 2018

Moderátor dne Ing. Petr Man, ASAGRAPH.

8.30 -- 9.00      Společná ranní káva se snídaní

9.00 -- 9.15Ing. Petr Man: Zahájení druhé dne konference

9.15 -- 9.45 Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.: Rozhodovací praxe za poslední rok Soudního dvora EU (výklad k institutům, které byly implementovány do nového zákona o veřejných zakázkách)

9.45 -- 10.30 Ing. Jan Kincl, Ph.D.: PPP ve formě veřejné zakázky. Rozbor konkrétního příkladu

10.30 -- 10.45 Coffee Break

10.45 -- 11.30 Mgr. Nataša Pomazalová (proděkanka FAME UTB Zlín): Efektivnost a hospodárnost v oblasti veřejných zakázek podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

11.30 -- 12.00 Ing. Martin Vyklický (CEITEC) Na co si dát pozor v oblasti dotovaných zakázek v třetím programovacím období -- fondy MŠMT

Diskuse a závěr

Organizátoři si vyhrazují právo na dílčí změny a doplnění.

 

 

Sponzoři a partneři Mendelovy univerzity v Brně při pořádání této konference:

Advokátní kancelář Havel &Holásek

Okresní hospodářská komora Hodonín

AK Řanda Havel Legal

AK HVH Legal

AK Fiala Tejkal

 

Pozn. program se může měnit a doplňovat.

Kontakt na organizátory: verejne.zakazky@pef.mendelu.cz

Petra Kupská tel. 723 283 227