Úvodní stránka / Program konference

Program konference

Program konference

Program odborné konference "Veřejné zakázky a PPP projekty" -- podorbné zkušenosti s aplikací zákon o zadávání veřejných zakázek 

Místo konání: Brno, Zemědělská 1, budova Q (místnost Q02)

Jednotlivé referáty vystupujících budou v rozsahu cca 30 minut s možností  rozpravy. Metodologicky bude důraz kladen především na společnou otevřenou kritickou diskusi účastníků.

ZAHÁJENÍ dne 31. 5. 2018

8.30 -- 9.00    Prezence účastníků a společná ranní káva se snídaní

-          Seznámení účastníků s programem konference s možností podání písemných námětů na diskusi (dotazy budou průběžně vystupujícími odpovídány dle jejich zaměření s cílem vyvolat diskusi ke sjednocení aplikační praxe zvláště u nejednoznačných ustanovení zákona)        

9.00 -- 9.15    Zahájení a přivítání účastníků spojené se vstupními stručnými referáty

-          Zahájení

I. ČÁST: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a PPP dne 31.5.2018 (čtvrtek)

9.15 -- 16.00 panel zaměřený na veřejné zakázky

Moderátor dne doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Zaměření sekce:

-          Výkladové nejasnosti a novinky v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek zejména v právních souvislostech a obsah nových zadávacích směrnic, z nichž zákon vychází

-          Komentář k jednotlivým institutům nové právní úpravy

-          Hospodárnost a účelnost zadávání veřejných zakázek

-          Změny v hodnocení nabídek, zadávacích podmínek, kvalifikaci a v přezkumném řízení

-          Nové trendy v zadávání veřejných zakázek -- elektronická tržiště, Strategie vlády v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek a Národní elektronický nástroj a nová metodika pro zadávání zakázek z fondů EU

-          Výkladová praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, správních soudů (Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu)

9.15 -- 9.45      Vývoj v oblasti zadávání veřejných zakázek a nejvýznamnější změny z toho plynoucí

9.45 -- 10.15      JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. Fakulta stavební VÚT v Brně Nástroje moderního managementu stavebnictví při realizaci veřejných stavebních investic a jejich úprava v právních předpisech.

10.15 -- 10.45      Ing. Jitka Procházková auditní orgán Ministerstva financí Časté chyby v dotovaných veřejných zakázkách a krácení dotace za porušení rozpočtové kázně

10.45 -- 11.15      Mgr. Petr PernicaAK Fiala, Tejkal a partneři Povinnosti účastníka zadávacího řízení a důvody jeho vyloučení s příklady podle nové právní úpravy veřejných zakázek

Diskuse

11.15 -- 11.25 Coffee Break

11.15 -- 11.45    Mgr. Ing. Anna Francová, Frank Bold Advokáti, s.r.o. Veřejné zakázky na kvalitu jako progresivní trend v zadávání veřejných zakázek

 11.45 -- 12.00 Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. Detailní postup ve zjednodušeném podlimitním řízení a odlišnosti postupu oproti ostatním zadávacím řízením

12.00 -- 12.20 Ing. Marek Bena (ROP Jihovýchod) Nová pravidla pro dotace v třetím programovacím období a nejčastější chyby příjemců

 

12.20 -- 12.40  Mgr. Barbora Karo (AK KAROLAS) Flexibilita kroků zadavatele podle ZZVZ

 

12.40 -- 13.10 Mgr. Ondřej Knebl, Mgr. Tereza Firichová a Mgr. Ing. Tomáš Němec  (HVH Legal) Problematika plnění veřejných zakázek prostřednictvím poddodavatele ve světle dosavadní rozhodovací praxe a zákona o zadávání veřejných zakázek

 

 Diskuse

13.10 -- 13.45 Oběd v jídelně v areálu PEF

 

13.45 -- 14.30 Mgr. Adéla Havlová, LL.M, Mgr. Romana Derková (Havel Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář) Prokazování majetkové struktury dodavatele podle zákona o zadávání veřejných zakázek

 

14.30 -- 15.15 Prof. JUDr. Karel Marek, CSc.: O rozhodování sporu
u smluv uzavřených při zadávání veřejných zakázek
v rozhodím řízení

 

15.15 --15.35 Mgr. Petr Jelínek, Ing. Martin Vyklický (OVZ VUT Brno), JUDr. Lukáš Klee, Ph.D. (Klee Consulting) Smluvní podmínky stavebních veřejných zakázek v praxi a změny smluv

 

15.35 -15.50 JUDr. Petr Kolman, Ph.D. (Právnická fakulta, Brno, rozkladová komise ÚOHS) Vybrané aspekty nového zákona o zadávání veřejných zakázek

 

15.50-16.00 Dotazy a diskuse

Dotazy a odpovědi, diskuse

16.30 -- 17.00 Vycházka do arboreta s neformální diskusí nad závěry prvního dne konference

17.00 -- 24.00 Raut v jídelně (ochutnávka přívlastkových vín)

I. ČÁST: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PPP dne 1. 6. 2018 (pátek)

Moderátor dne Ing. Petr Man, ASAGRAPH.

8.30 -- 9.00      Společná ranní káva se snídaní

9.00 -- 9.15Ing. Petr Man, Ph.D.: Zahájení druhé dne konference

9.15 -- 10.00 Mgr. David Dvořák (advokátní kancelář MT Legal) Podstatné a nepodstatné změny smluv dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

10.00 -- 10.30 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LL.M.: Elektronizace veřejných zakázek

10.30 -- 10.45 Coffee Break

10.45 -- 11.30 Ing. Petr Man, Ph.D. (ASAGRAPH): Postup v otevřeném řízení

11.30 -- 12.00 Ing. Martin Vyklický (VUT Brno) Na co si dát pozor v oblasti dotovaných zakázek v třetím programovacím období -- fondy MŠMT

Diskuse a závěr
Organizátoři si vyhrazují právo na dílčí změny a doplnění.Sponzoři a partneři Mendelovy univerzity v Brně při pořádání této konference:

Advokátní kancelář Havel &Holásek

Okresní hospodářská komora Hodonín

AK Řanda Havel Legal

Advokátní kancelář FRANK BOLD

AK HVH Legal

AK Fiala, Tejkal a parneři

 

Pozn.  

Kontakt na organizátory: verejne.zakazky@pef.mendelu.cz

Petra Kupská tel. 723 283 227