Úvodní stránka / Program konference

Program konference

 Program konference

Program odborné konference "Veřejné zakázky a PPP projekty" – Nový zákon o zadávání veřejných zakázek – první zkušenosti s aplikací zákona (program se bude měnit)

Místo konání: Brno, Zemědělská 1, budova A (aula, či budova Q)

Jednotlivé referáty vystupujících budou v rozsahu cca 30 minut s možností  rozpravy. Metodologicky bude důraz kladen především na společnou otevřenou kritickou diskusi účastníků.

ZAHÁJENÍ dne 31. 5. 2018

8.30 -- 9.00    Prezence účastníků a společná ranní káva se snídaní

-          Seznámení účastníků s programem konference s možností podání písemných námětů na diskusi (dotazy budou průběžně vystupujícími odpovídány dle jejich zaměření s cílem vyvolat diskusi ke sjednocení aplikační praxe zvláště u nejednoznačných ustanovení zákona)        

9.00 -- 9.15    Zahájení a přivítání účastníků spojené se vstupními stručnými referáty

-          Zahájení paní děkanem, příp. jím zmocněnou osobou

 

I. ČÁST: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a PPP dne 31.5.2018

9.15 -- 16.00 panel zaměřený na veřejné zakázky

Moderátor dne doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Zaměření sekce:

-          Výkladové nejasnosti a novinky v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek zejména v právních souvislostech a obsah nových zadávacích směrnic, z nichž zákon vychází a rozhodovací praxe

-          Komentář k jednotlivým institutům nové právní úpravy s příklady rozhodovací praxe

-          Hospodárnost a účelnost zadávání veřejných zakázek

-          Hodnocení nabídek, zadávacích podmínek, kvalifikaci a v přezkumném řízení

-          Nové trendy v elektronickém zadávání veřejných zakázek od 18.10.2018 -- elektronická tržiště, Strategie vlády v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek a Národní elektronický nástroj a nová metodika pro zadávání zakázek z fondů EU

-          Výkladová praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, správních soudů (Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu)

9.15 -- 9.45      osloven zástupce z ústředního orgánu státní správy.

9.45 -- 10.15      JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. Jihomoravský kraj a Stavební fakulta VÚT. Zadávání stavební zakázek podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Příklady z Jihomoravského kraje a organizace centralizovaného zadávání CEJIZA

10.15 -- 10.45      prof. JUDr. Karel Marek, CSc. Fakulta právních a správních studií Vysoké školy finanční a správní v Praze, rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a Rozhodčího soudu Obchodní a průmyslové komory Slovenské republiky. Smlouva o dílo

10.45 -- 11.15      Mgr. Petr Pernica,. Mgr. Jan Sedláček, Fiala, Tejkal a partneři, AK Kvalifikace a aktuální rozhodovací praxe

Diskuse

11.15 -- 11.25 Coffee Break

 11.15 -- 11.50 JUDr. Petr Kolman  (AMBIS a rozkladová komise ÚOHS) Nové výkladové trendy v rozhodovací praxi v návaznosti na změny v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek

11.50 -- 12.10 Flexibilita kroků v zadávacím řízení v návaznosti na poznatky za další rok praxe

Mgr. Petr Jelínek, VUT Brno, Možnosti hodnocení kvality u zakázek na stavební práce

12.10 -- 12.30  Mgr. Tomáš Rydvan (AK ŘandaHavelLegal) Kvalifikace a její prokazování dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

12.30 -- 13.00 Mgr. Ondřej Knebl (HVH Legal) Hodnocení nabídek a mimořádně nízká nabídková cena, včetně MNNC v el. aukci, dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

 

 Diskuse

13.00 -- 13.45 Oběd v jídelně v areálu PEF

13.45 -- 14.30 Mgr. Romana Derková, Mgr. Adéla Havlová, LL.M (Havel Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář) Hodnocení kvality a dle životního cyklu dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

14.30 -- 15.15 Mgr. David Dvořák (advokátní kancelář MT Legal) Podstatné a nepodstatné změny smluv dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

15.15 --15.35 JUDr. Lukáš Klee, Ph.D. (Klee Consulting) Smluvní podmínky stavebních veřejných zakázek v praxi a mezinárodní praxe (FIDIC) a řešení v návaznosti na použití jednacího řízení bez uveřejnění a aplikace FIDIC dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

15.35 -16.00 Dotazy a diskuse

Dotazy a odpovědi, diskuse

16.30 -- 17.00 Vycházka do arboreta s neformální diskusí nad závěry prvního dne konference

17.00 -- 24.00 Raut v jídelně (ochutnávka přívlastkových vín)

II. ČÁST: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PPP dne 1. 6. 2018

Moderátor dne Ing. Petr Man, ASAGRAPH.

8.30 -- 9.00      Společná ranní káva se snídaní

9.00 -- 9.15Ing. Petr Man: Zahájení druhé dne konference

9.15 -- 9.45 Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.: Rozhodovací praxe za poslední rok Soudního dvora EU (výklad k institutům, které byly implementovány do nového zákona o veřejných zakázkách)

9.45 -- 10.30 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D.: Povinnost elektronické komunikace ve veřejných zakázkách

10.30 -- 10.45 Coffee Break

10.30 -- 11.15 Ing. Martin Vyklický (CEITEC) Na co si dát pozor v oblasti dotovaných zakázek v třetím programovacím období -- fondy MŠMT

11.15 -- 12.00 Magr. Kamil Jelínek )právnická fakulta Masarykovy univerzity) Vybrané aspekty ZZVZ 

Diskuse a závěr
Organizátoři si vyhrazují právo na dílčí změny a doplnění.Sponzoři a partneři Mendelovy univerzity v Brně při pořádání této konference:

Advokátní kancelář Havel &Holásek

Okresní hospodářská komora Hodonín

AK Řanda Havel Legal

AK HVH Legal

AK Fiala Tejkal

 

Pozn. program se může měnit a doplňovat.

Kontakt na organizátory: verejne.zakazky@pef.mendelu.cz

Petra Kupská tel. 723 283 227