Main page

Úvodní stránka

Mendelelova univerzita v Brně

 

Provozně ekonomická fakulta 

 

Ústav práva a humanitních věd

Mezinárodní vědecká konference

 

"Veřejné zakázky a PPP projekty - nutnost změn v ČR a v EU, odpovědné veřejné zadávání a zjednodušení právního rámce "

 

31. března 2022 - 1. dubna 2022 

Zaměření konference

Zaměření konference bude na změny v oblasti veřejných zakázek, výkladovou praxi, jak naplňovat zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek a na další aktuální témata. 

Odkaz na konferenci je uveden na webové adrese Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně:


http://vz.pef.mendelu.cz/cz

V případě zhoršených opatření v rámci COVIDu se bude konference konat ONLINE.

OMLUVA ZA ZMĚNU TERMÍNU: někteří vystupující jsou nemocní, chřípka či Covid, stejně jako organizátoři. Proto došlo k přesunu z termínu 2.-3.12.2021 na termín nový.

Organizační výbor:

 

Petra Kupská, tel. 723 283 227

 

Místo konání konference

 

Jednání se bude konat v budově A či Q Provozně ekonomické fakulty, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

Termíny

Přihlášení účasti: do 30. 5. 2019.

 

Úhrada poplatku: do 30. 5. 2019 převodem, ve dnech konání konference v hotovosti.

 

Vložné

 

1.250,- Kč (včetně DPH) pro akademické pracovníky

2.900,- Kč (včetně DPH) pro pracovníky veřejné správy a pro posluchače z praxe. Polovina poplatku za účast na 1 dni konference.

 

Vložné zahrnuje:

  1. organizační náklady
  2. náklady na vydání sborníku
  3. občerstvení (2 snídaně, 1 oběd a raut)

Organizační garant  

 Radek Jurcik

jurcik@mendelu.cz