Main page / Conference Timetable

Program konference

Program konference

Program odborné konference "Veřejné zakázky a PPP projekty" – Nový zákon o zadávání veřejných zakázek po více než dvouletých zkušenostech a změny v roce 2019 (program se může měnit)

Místo konání: Brno, Zemědělská 1, budova A (Aula – 2. patro budovy A)

Jednotlivé referáty vystupujících budou v rozsahu cca 30 minut s možností  rozpravy. Metodologicky bude důraz kladen především na společnou otevřenou kritickou diskusi účastníků.

ZAHÁJENÍ dne 30 5. 2019

8.30 -- 9.00    Prezence účastníků a společná ranní káva se snídaní

-          Seznámení účastníků s programem konference s možností podání písemných námětů na diskusi (dotazy budou průběžně vystupujícími odpovídány dle jejich zaměření s cílem vyvolat diskusi ke sjednocení aplikační praxe zvláště u nejednoznačných ustanovení zákona)        

9.00 -- 9.15    Zahájení a přivítání účastníků spojené se vstupními stručnými referáty

-          Zahájení paní děkanem, příp. jím zmocněnou osobou

 

I. ČÁST: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a PPP dne 30.5.2019

9.15 -- 16.00 panel zaměřený na veřejné zakázky

Moderátor dne doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Zaměření sekce:

-          Výkladové nejasnosti a novinky v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek zejména v právních souvislostech a obsah nových zadávacích směrnic, z nichž zákon vychází a rozhodovací praxe

-          Komentář k jednotlivým institutům nové právní úpravy s příklady rozhodovací praxe

-          Hospodárnost a účelnost zadávání veřejných zakázek

-          Hodnocení nabídek, zadávacích podmínek, kvalifikaci a v přezkumném řízení

-          Nové trendy v elektronickém zadávání veřejných zakázek od 18.10.2018 -- elektronická tržiště, Strategie vlády v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek a Národní elektronický nástroj a nová metodika pro zadávání zakázek z fondů EU

-          Výkladová praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, správních soudů (Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu)

9.15 -- 9.45      osloven zástupce z ústředního orgánu státní správy.

9.45 -- 10.30      Mgr. Libuše Podolová, jednatelka CEJIZA. Zkušenosti se zákonem o zadávání veřejných zakázek z pohledu centrálního zadavatele. Příklady z Jihomoravského kraje a organizace centralizovaného zadávání CEJIZA

10.30 -- 11.15      Mgr. Petr Pernica, Mgr. Radim Koseček, Fiala, Tejkal a partneři, AK Dynamický nákupní systém dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Diskuse

11.15 -- 11.25 Coffee Break

 11.15 -- 11.50 JUDr. Petr Kolman  (AMBIS a rozkladová komise ÚOHS)  Řádné odůvodnění druhostupňového správního   rozhodnutí na ÚOHS

11.50 -- 12.10 JUDr. Barbora Karo (AK KAROLAS) Flexibilita kroků v zadávacím řízení v návaznosti na poznatky za další rok praxe

12.10 -- 12.30   Mgr. Petr Jelínek, VUT v Brně, JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., Klee Consulting s.r.o., Možnosti hodnocení kvality u zakázek na stavební práce

12.30 -- 13.00 Mgr. Tereza Firichová, Mgr. Ing. Tomáš Němec, Mgr. Ondřej Knebl (HVH Legal) Vybrané otázky z problematiky plnění veřejných zakázek prostřednictvím poddodavatele

 

 Diskuse

13.00 -- 13.50 Oběd v jídelně v areálu PEF

13.50 -- 14.35 Mgr. Mária Vaňová, Mgr. Romana Derková, Mgr. Adéla Havlová, LL.M (Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář) Předběžné tržní konzultace

 14.35 -- 14.50 Mgr. David Dvořák (advokátní kancelář MT Legal) Podstatné a nepodstatné změny smluv dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

14.50 --15.30       Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.: Rozhodovací praxe za poslední rok Soudního dvora EU (výklad k institutům, které byly implementovány do nového zákona o zadávání veřejných zakázek)

15.30 -16.00 Dotazy a diskuse

Dotazy a odpovědi, diskuse

16.30 -- 17.00 Vycházka do arboreta s neformální diskusí nad závěry prvního dne konference

17.00 -- 24.00 Raut v jídelně (ochutnávka přívlastkových vín)

II. ČÁST: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PPP dne 31. 5. 2019

Moderátor dne Ing. Martin Vyklický.

8.30 -- 9.00      Společná ranní káva se snídaní

9.00 -- 9.15 Ing. Martin Vyklický: Zahájení druhé dne konference

 

9.15 -- 9.45 JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D., Centrum AdMaS, Fakulta stavební VÚT v Brně „Zadání veřejné zakázky s využitím technologie BIM“

9.45 -- 10.30 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D.: Povinnost elektronické komunikace ve veřejných zakázkách

10.30 -- 10.45 Coffee Break

10.30 -- 11.15 Ing. Martin Vyklický (CEITEC) Na co si dát pozor v oblasti dotovaných zakázek v třetím programovacím období -- fondy MŠMT

11.15 -- 12.00 Mgr. Kamil Jelínek (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)  Vendor lock-in ve veřejných zakázkách na IT

Diskuse a závěr
Organizátoři si vyhrazují právo na dílčí změny a doplnění.Sponzoři a partneři Mendelovy univerzity v Brně při pořádání této konference:

Advokátní kancelář Havel &Holásek

Okresní hospodářská komora Hodonín

AK Řanda Havel Legal

AK HVH Legal

AK Fiala Tejkal

ASAGRAPH

 

Pozn. program se může měnit a doplňovat.

Kontakt na organizátory: verejne.zakazky@pef.mendelu.cz

Petra Kupská tel. 723 283 227