Úvodní stránka

Úvodní stránka

KONFERENCE "VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a PPP PROJEKTY", s.

pořádá ve spolupráci s výzkumným centrem

Mendelovou univerzitou v Brně 

Provozně ekonomickou fakultou

Ústavem práva a humanitních věd


 

Pozvánka na 14. ročník odborné konference

 

"Veřejné zakázky a PPP projekty -zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, po 4 letech jeho účinnosti, jeho problémová místa a nezbytnost jeho dalších změn – příprava velké technické novely tohoto zákona (projednání nezbytnosti a obsahu této novely účinné od 1. 1. 2021) 

 

dne 2. 12. -- 3. 12. 2021

POZOR (změna,  z důvodu COVID a vývoje velké novely zákona o zadávání veřejných zakázkách 2021)

 

Zaměření a charakter konference:

 

Konference bude zaměřena na legislativní změny a progresivní trendy v zadávání veřejných zakázek a při realizaci projektů Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem.

 

Další informace je možné obdržet na verejne.zakazky@pef.mendelu.cz. Uzávěrka je 31. 5. 2019. Přihláška je uvedena na konci pozvánky a vyplněnou ji zašlete na výše uvedenou emailovou adresu, anebo je možné zaslat pozvánku na adresu: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Ústav 117, KONFERENCE "VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a PPP PROJEKTY", Zemědělská 1, 613 00 Brno, příp. na FAX:  +420 545 132 260. Další informace možno získat na tel. +420 723 283 227.

 

 

Odkaz na konferenci je uveden na webové adrese Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, kde je k dispozici rovněž pozvánka:


http://vz.pef.mendelu.cz/cz