Úvodní stránka

Úvodní stránka

Mendelelova univerzita v Brně

 

Provozně ekonomická fakulta 

 

Ústav práva a humanitních věd

Mezinárodní vědecká konference

 

"Veřejné zakázky a PPP projekty - nutnost změn v ČR a v EU, odpovědné veřejné zadávání a řešení inflačních tlaků ve veřejných zakázkách"

                                                                           7. září 2023 - 8. září 2023

Zaměření konference

Zaměření konference bude na změny v oblasti veřejných zakázek, výkladovou praxi, jak naplňovat zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek a na další aktuální témata. 

Odkaz na konferenci je uveden na webové adrese Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně:


http://vz.pef.mendelu.cz/cz

V případě zhoršených opatření v rámci COVIDu se bude konference konat ONLINE.

Organizační výbor:

 

Petra Kupská, tel. 736 613 529

 

Místo konání konference

 

Jednání se bude konat v budově Z (místnost Z14), Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno (sídlo Fakulty regionálního rozvoje a evropských studií)

Termíny

Přihlášení účasti: do 8. 9. 2023.

 

Úhrada poplatku: do 8. 9. 2023 převodem, ve dnech konání konference v hotovosti.

 

Vložné

 

1.250,- Kč (včetně DPH) pro akademické pracovníky

2.900,- Kč (včetně DPH) pro pracovníky veřejné správy a pro posluchače z praxe. Polovina poplatku za účast na 1 dni konference.

 

Vložné zahrnuje:

  1. organizační náklady
  2. náklady na vydání sborníku
  3. občerstvení (2 snídaně, 1 oběd a raut)

Konferenci organizuje spolek s názvem KONFERENCE "VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PPP PROJEKTY", IČ 22815171, Brno, Čápkova 44, číslo účtu: 2500069353/2010.