Úvodní stránka / Přihláška

Přihláška

Přihláška na KONFERENCI "VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a PPP PROJEKTY"


Přihlašujeme na konferenci zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, po 4 letech jeho účinnosti, jeho problémová místa a nezbytnost jeho dalších změn – příprava velké technické novely tohoto zákona (projednání nezbytnosti a obsahu této technické novely) konanou dne 28. 5. – 29. 5. 2020

 

Název společnosti / osoby:

..............................................................................................................................

 

Adresa včetně PSČ:

 

........................................................................................................................................

 

 

IČ/DIČ.........................................................................................................

 

Kontaktní osoba, telefon a e-mail:

 

......................................................................................................

 

Tyto osoby - uveďte příjmení a jména účastníků

 

  1. .................................................................................

 

  1. . ................................................................................

 

  1. .................................................................................

 

  1. ................................................................................

 

  1.  .................................................................................

 

Platba bude provedena: HOTOVĚ/PŘEVODEM (zatrhněte). V případě, že vyžadujete předem zálohovou fakturu, bude Vám

tato před platbou vystavena (v případě převodu platbu zašlete na účet č. 2500069353 / 2010, variabilním číslem je vaše identifikační číslo -- IČ).

 

Mám zájem o zprostředkování zlevněného ubytování:
Ano, studentská ubytovna
Ano, hotel mimo centrum
Ano, hotel: .................................

 

Přihlášku pošlete emailem na verejne.zakazky@pef.mendelu.cz či na petrakupska@seznam.cz, anebo na adresu: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Ústav 117, KONFERENCE "VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a PPP PROJEKTY", Zemědělská 1, 613 00 Brno, příp. na FAX:  +420 545 132 260.