Úvodní stránka / Mezinárodní vědecký výbor

Mezinárodní vědecký výbor

 • Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc., Fakulta regionálního rozvoje a evropských studií MENDELU v Brně

 • JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D., Centrum AdMaS, Fakulta stavební VÚT v Brně

 • Doc. RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D., NEWTON COLLEGE

 • Prof. JUDr. Karel Marek, CSc., Vysoká škola správní a finanční

 • Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Provozně ekonomická fakulta MENDELU v Brně

 • Mgr. PhDr. Lenka Krutáková, CMS Cameron MCKENNA

 • Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D., MT LEGAL

 • Doc. JUDr. Alena Pauličková, Trnava

 • Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., prorektor, Slezská univerzita v Opavě

 • JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D., Opava

 • Doc. JUDr. Mikuláš Sabo, vedoucí Katedry obchodního práva Ekonomické univerzity v Bratislavě (SR)

 • Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. Univerzita Karlova v Praze a Vysoká škola ekonomická v Praze